1x gratis inschrijving voor JIP zomerkamp

Ken jij een pleegkind dat je heel blij kunt maken met een gratis inschrijving voor het JIP zomerkamp? Dat kan dankzij een donatie van een van onze pleegouders. 

Ook in 2019 organiseert stichting JIP weer een zomerkamp speciaal voor pleegkinderen. Dit keer van zondag 4 augustus tot en met vrijdag 9 augustus 2019. Onlangs deelden we dit bericht in onze pleegoudernieuwsbrief en daar kregen we een bijzondere reactie op van een pleegouder (die graag anoniem wil blijven):

"In de nieuwsbrief wordt gesproken over een JIP zomerkamp voor pleegkinderen. En ik wilde aanbieden dat ik dat voor 1 pleegkind ga betalen. Op dit moment heb ik zelf geen match, maar ik weet zeker dat er pleegkinderen zijn die dit graag zouden willen of waarvoor het een leuke afleiding is, waarbij de ouders of pleegouders iets dergelijks niet kunnen betalen. Vandaar mijn aanbod om dit via jullie voor 1 kind te betalen."

Heel tof natuurlijk. Ken jij een pleegkind dat graag mee zou willen, maar waar het qua financien gewoon niet haalbaar is?

AANMELDINGEN ZIJN GESLOTEN. We nemen contact op met de uitgekozen aanmelder. 

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.