3 nieuwe themabijeenkomsten voor onze pleegouders

We organiseren regelmatig bijeenkomsten rond een thema dat relevant is voor onze pleegouders om hun rol als pleegouder zo goed mogelijk te vervullen. Dit najaar hebben we weer drie onderwerpen uitgekozen waarover veel pleegouders vragen hebben. Ben je pleegouder bij Jeugdformaat? Dan kun je je aanmelden voor een of meerdere avonden. We zien je graag bij een van de bijeenkomsten!
 

Omgaan met ouders met een licht verstandelijke beperking

maandag 3 oktober - 20:00 uur
Veel pleegkinderen hebben 1 of 2 ouders met een licht verstandelijke beperking. Hoe kun je het beste omgaan met iemand die licht verstandelijk beperkt is? Lees meer.

Omgaan met seksueel overschrijdend gedrag

dinsdag 8 november - 20.00 uur

Deze avond is bedoeld voor pleeggezinnen met een puber in huis. Hoe herken je signalen van grensoverschrijdend gedrag? En hoe ga je hier veilig en adequaat mee om?

Pleegoudervoogdij

woensdag 7 december - 20.00 uur
Wat is pleegoudervoogdij precies? Tijdens deze avond bespreken we voor- en nadelen en gaan we in op jouw vragen.

Deze bijeenkomsten vinden plaats op de Fleminglaan 16 in Rijswijk.

Meld je nu aan voor een of meerdere van deze bijeenkomsten

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.