3 nieuwe themabijeenkomsten voor onze pleegouders

We organiseren regelmatig bijeenkomsten rond een thema dat relevant is voor onze pleegouders om hun rol als pleegouder zo goed mogelijk te vervullen. Dit najaar hebben we weer drie onderwerpen uitgekozen waarover veel pleegouders vragen hebben. Ben je pleegouder bij Jeugdformaat? Dan kun je je aanmelden voor een of meerdere avonden. We zien je graag bij een van de bijeenkomsten!
 

Omgaan met ouders met een licht verstandelijke beperking

maandag 3 oktober - 20:00 uur
Veel pleegkinderen hebben 1 of 2 ouders met een licht verstandelijke beperking. Hoe kun je het beste omgaan met iemand die licht verstandelijk beperkt is? Lees meer.

Omgaan met seksueel overschrijdend gedrag

dinsdag 8 november - 20.00 uur

Deze avond is bedoeld voor pleeggezinnen met een puber in huis. Hoe herken je signalen van grensoverschrijdend gedrag? En hoe ga je hier veilig en adequaat mee om?

Pleegoudervoogdij

woensdag 7 december - 20.00 uur
Wat is pleegoudervoogdij precies? Tijdens deze avond bespreken we voor- en nadelen en gaan we in op jouw vragen.

Deze bijeenkomsten vinden plaats op de Fleminglaan 16 in Rijswijk.

Meld je nu aan voor een of meerdere van deze bijeenkomsten