Brochure financiële regelingen pleegzorg

Pleegkinderen nemen in diverse (financiële) regelingen een bijzondere positie in. Dit heeft ook gevolgen voor pleegouders. Om pleegouders en gemeenten inzicht te geven in de belangrijkste wettelijke financiële regelingen die verband houden met zorg, onderwijs, werk en inkomen, zoals deze gelden na inwerkingtreding van de Jeugdwet, is door het ministerie i.s.m. Jeugdzorg Nederland een brochure gemaakt. 

Bekijk de brochure

April 2015