Coronavirus: onze hulp, praktische zaken en ondersteuning

Beste pleegouder / gezinshuisouder, 

We zijn met elkaar in bizarre tijden terechtgekomen. En tegelijkertijd moeten we daar met elkaar uit zien te komen. We hopen dat alles goed gaat met jou en je gezin.

Met dit bericht informeren we je over onze hulp, praktische zaken en ondersteuning. Jeugdformaat volgt de landelijke adviezen met betrekking tot de maatregelen rondom het coronavirus, in combinatie met de richtlijnen van het RIVM en de GGD. 

Afgelopen donderdag 12 maart en zondag 15 maart zijn daar nieuwe maatregelen bij gekomen. Je leest hieronder wat dit betekent voor pleegzorg.

Ik wil je laten weten dat ik trots ben op wat je allemaal doet en op hoe je in deze tijden de zorg weet voort te zetten.

Tot slot wil ik je nog meegeven, zorg goed voor jezelf en voor elkaar.

Met vriendelijke groet, 

Iraida Ishaak
Directeur zorg Jeugdformaat

We hebben onze pleegzorgbegeleiders en gezinshuisouders gevraagd of ze na willen gaan op welk gebied pleeggezinnen en gezinshuizen ondersteuning nodig hebben. Heb je ondersteuning nodig, geef dit dan aan bij je pleegzorgbegeleider. Gezinshuisouders kunnen tot en met 31 maart contact opnemen met Marjan Soppe of Herma van Venetiën, vanaf 1 april worden zij vervangen door Theo Duyvetter. We bekijken dan wat we kunnen doen.

De maatregelen hebben impact op onze hulp. Wij zetten de hulp aan jeugdigen en gezinnen voort. De afgelopen dagen is er op initiatief van de pleegzorgbegeleider/ambulant hulpverlener, samen met jou, per jeugdige een plan op maat gemaakt voor de komende periode, in ieder geval tot en
met 6 april 2020. Heb je nog geen contact gehad met de pleegzorgbegeleider/ambulant hulpverlener? Dan wil ik je vragen zelf even telefonisch contact te zoeken. 

Op onze website lees je hoe we omgaan met huisbezoeken door de pleegzorgbegeleiders en hulpverleners. Afspraken zullen namelijk de komende periode zoveel mogelijk telefonisch of digitaal plaatsvinden. Ook lees je daar hoe we omgaan met (geplande) begeleide bezoeken. 

Meer informatie over huisbezoeken en begeleide bezoeken. 

Allereerst, geen paniek! De klachten verlopen voor de meeste mensen relatief mild. Om verspreiding te voorkomen is het wel verstandig om de zieke jeugdige / (pleeg)ouder (voor zover mogelijk) op zijn/haar (slaap)kamer te laten blijven. Via de link hieronder vind je de basisregels, ook geldend voor
jeugdigen/(pleeg)ouders met 2 of meer verkoudheidsverschijnselen. 

We realiseren ons dat de adviezen bij kleine kinderen met klachten lastig op te volgen zijn. Goede hygiëne is dan het belangrijkste waar je voor kunt zorgen.

Klik hier voor de richtlijnen van de GGD.  

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.