Dankjewel Johan!

Veel van onze pleegouders zullen vooral zijn stem herkennen. Johan van der Giessen was 15 jaar (!) lang een van de collega's bij Jeugdformaat die de match maakte tussen pleegkinderen en het pleeggezin dat bij ze past. Dat zijn een heleboel kinderen, gezinnen en ontelbaar veel telefoontjes. We spreken Johan nog even voordat hij van zijn pensioen gaat genieten. 

Hoe kijk je terug op deze periode als pleegzorgmatcher?

Met een heel positief gevoel. Ik had een baan met veel vrijheid en de verantwoordelijkheid die daarbij past.

Wat is je het meest bijgebleven?

Een aantal unieke namen van kinderen en van pleegouders. Wat ik niet vergeet zijn de aanvragen van kinderen van bekende Nederlanders. Of van ouders die al volop in de media zijn.

Maar de contacten met alle bestandspleegouders zijn het meest van belang. Zij nemen een voor hen onbekend kind in huis en krijgen te maken met veel volwassenen. Met elk hun eigen mening. 

Er zaten veel bijzondere momenten bij. Bijvoorbeeld die keer dat een ouder schoorvoetend akkoord ging met een pleeggezin maar 'of ze wel graag zijn zoontje trainingspakjes willen laten dragen en dan bij voorkeur trainingspakjes van ADO'. 

Ook bijgebleven is dat ik mij ooit versprak in de vergadering: het kind vertoont ernstige matchingsproblematiek. In plaats van hechtingsproblematiek.

Wil je ons nog iets meegeven? 

Probeer naar kinderen te blijven kijken zonder oordeel of vooroordeel.

Hoeveel pleeggezinnen heb je in die tijd eigenlijk contact mee gehad? 

Veel, heel veel. Maar het gaat natuurlijk om de kwaliteit van ons werk. We doen het met een team (red. Team Bemiddeling en Matching). Lesley van der Woude komt trouwens ons team nu versterken: zij begint op 3 juni.   

En nu? Achter de geraniums thuis?  

(lacht) Stilzitten is niet helemaal mijn ding. Vakantie is voor mij elk jaar eind mei, begin juni dus dat ga ik nu ook doen. Met mijn partner Christa een week Texel, een week Vierhouten en een week Groede (met de caravan) met vrienden die deels mee-kamperen. 

Trainen voor eind juli, de strand6daagse. Een vager plan is deksman (ook wel matroos) op een Klipper op het IJsselmeer.

--

Klinkt goed hoor. Wie weet komen we je nog eens tegen op het IJselmeer. Heel veel plezier en bedankt Johan! 

P.S.Wil je nog iets laten weten aan Johan? Stuur even een mailtje naar pleegzorg@jeugdformaat.nl.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.