De POR stelt zich voor

Gepubliceerd op: 20 juni 2022

Hallo Pleegouders! 

Graag willen wij ons even voorstellen. Afgelopen april is de nieuwe pleegouderraad officieel geïnstalleerd. Als pleegouderraad vinden wij het belangrijk dat pleegouders als een gelijkwaardige partner met Jeugdformaat en andere partners rondom het kind staan. Als pleegouders weten wij als geen ander het belangrijk van ontzorgen voor- tijdens en na een plaatsing.

Samen met Jeugdformaat willen wij dat Jeugdformaat als een lerende organisatie blijft werken aan kwaliteitsverbetering met oog voor maatwerk waarbij het kind, het gezin én het pleeggezin centraal blijven staan. Om goed deze belangen te behartigen hebben we input van pleegouder nodig. Door ons te vertellen waar je tegenaan loopt en wat je nodig hebt om de beste versie van jezelf te zijn als pleegouder!

Komende tijd gaan we ons richten op:

  • De zorg voor, tijdens en na elke plaatsing die recht doet aan de behoefte en belangen van zowel het kind als de pleeg(groot)ouders
  • Betere communicatie over de plichten en vooral ook de rechten van pleegouders
  • Belangen behartigen van pleegouders door in contact te komen met pleegouders
  • De pleegouderraad versterken met meer leden

Waar loop jij nu als pleegouder tegen aan met het oog op de vakantie? Laat het ons weten door te mailen naar por@jeugdformaat.nl

Meer weten over de Pleegouderraad?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.