De POR stelt zich voor: Bidjai Jagroep

In de Pleegouderraad (POR) zijn op dit moment “alle soorten” pleegzorg (crisis, netwerk, langdurig, kortdurend, weekend en vakantie) vertegenwoordigd. Maar weet u eigenlijk welke pleegouders er precies in de POR zitten? 

Dit keer stelt Bidjai Jagroep zich voor. Bidjai is alleenstaande vader van drie kinderen en netwerkpleegouder van een 17-jarige pleegzoon. Voor de andere twee kinderen heeft hij een co-ouderschap met de moeder. Hij vertegenwoordigd netwerkpleegouders in de POR en zoekt een netwerkpleegouder die hem wil opvolgen.

Wat vind je het mooiste aan het pleegouderschap?

Het mooiste aan pleegouder zijn is de warmte en vrolijkheid die je aan zo'n kind geeft. Mijn pleegzoon is al vanaf zijn 6e jaar bij mij geplaatst.

Ik doe vrijwilligerswerk en Surinaamse catering bij Stichting Hindustani. Deze stichting houdt zich bezig met taboedoorbrekende onderwerpen. Daarnaast geven wij workshops zoals 'hoe ga ik met mijn ouders om' en 'herkenning van kinder-mishandeling' en 'assertiviteitstraining voor kinderen'. 

Mijn motto is 'alle kinderen gelijke kansen'! 

Verder werk ik nog twee halve dagen bij stichting Leergeld Den Haag. Deze stichting is er voor ouders met een minimum inkomen en in het bezit van een Ooivevaarspas. Ze kunnen hier onder meer sportkleding, een fiets of een computer aanvragen. 

We begrepen dat je gaat stoppen bij de POR en een opvolger zoekt?

Ik zit inmiddels al 3 jaar in de POR. Ik ben dit gaan doen omdat ik het belangrijk vind dat in deze raad netwerkpleegzorg ook is vertegenwoordigd. Ik heb dit met veel plezier gedaan.

Vanwege mijn drukke agenda moet ik bij de POR stoppen. Ik zou het stokje per 1 januari 2016 willen overgeven aan een nieuwe netwerkpleegouder, daarom doe ik bij dezen een oproep om u te melden bij de POR als u interesse heeft! Dat kan via porhaaglanden@gmail.com.

Ik hoop dat zich voor mijn plek bij een enthousiaste nieuwe netwerkpleegouder meldt. 

Over de POR

We zijn het onafhankelijk wettelijk verplicht orgaan dat de belangen van u als pleegouder behartigt bij Jeugdformaat én bij andere belangrijke gesprekspartners in Haaglanden, zoals de gemeenten en de gecertificeerde instellingen.

Lees meer over de POR.

Interesse om netwerkpleegzorg te vertegenwoordigen in de POR?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.