De POR stelt zich voor: Jorgen

Wie zitten er eigenlijk in de Pleegouderraad? En waarom zijn zij lid geworden? De leden stellen zich graag aan je voor. Dit keer is het de beurt aan de penningsmeester: Jorgen van der Stok. 

Foto: Jorgen samen met Bruce Springsteen.

'De afgelopen nieuwsbrieven hebben al heel wat leden van de Pleegouderraad van Jeugdformaat (POR) zich aan u voorgesteld. Voor deze editie ben ik aan de beurt. Formeel ben ik binnen de POR aangesteld als penningmeester ben ik momenteel de enige man in dit gezelschap.

Ik ben Jørgen, 45 jaar, getrouwd en vader van drie dochters en een zoon (15, 13, 8 en 1) en pleegvader van een zoon (7) en dochter (2). Onze pleegzoon was 13 maanden oud toen hij bij ons kwam, onze pleegdochter was 2 maanden oud. Beiden maken dus al geruime tijd deel uit van het gezin en draaien daarin volop mee. Ik ben zelfstandig ondernemer (eigen administratiekantoor) en mijn vrouw is fulltime moeder.

Mijn keuze voor de POR
Een aantal jaar geleden heb ik mij voor de POR verkiesbaar gesteld vanwege het feit dat ik me als pleegouder wilde laten horen en wat wilde betekenen voor de pleegouders in het algemeen. In deze periode hebben we heel wat zaken meegemaakt (fusies en transitie) en hebben wij als POR een bijdrage kunnen leveren aan heel wat zaken binnen Jeugdformaat (Binden en Boeien, Pleegoudervoogdij, Tevredenheidsonderzoek en bijvoorbeeld de pleegouder(voogdij)contracten). Op deze manier willen wij als POR in ieder geval ook de komende jaren belangrijk zijn en blijven.

Het mooie aan pleegzorg is tweeledig
Gezien de verdeling van de leeftijden in het gezin maken we daarin alles mee, zoals dat in ieder gezin het geval is. De keuze voor pleegouderschap is bij ons indertijd ontstaan uit de gedachte (het gevoel) dat er ruimte in het gezin aanwezig was om kinderen te helpen die een plek nodig hebben omdat zij tijdelijk of zelfs geheel niet meer thuis kunnen wonen. Onze eerste plaatsing was gelijk de langdurige (perspectief biedende) plaatsing van onze pleegzoon, waarvoor we sinds een jaar of twee ook de voogdij over hebben. 

In de jaren die volgden hebben we een behoorlijk aantal crisisplaatsingen gehad, variërend van 1 week tot ruim 11 maanden. Onze meest recente plaatsing betreft in oorsprong ook een crisisplaatsing die ondertussen al ruim 2,5 jaar duurt. Het mooie aan pleegzorg is in mijn ogen tweeledig. Aan de ene kant geven we onze biologische kinderen op deze manier mee dat niet alles in het leven vanzelfsprekend is. Aan de andere kant zien we het mooie aspect bij de geplaatste pleegkinderen ten aanzien van hun persoonlijke ontwikkeling.

Muziekfreak
In mijn vrije tijd ben ik een fervent concertganger met een zeer ruime muzieksmaak. Mijn eerste concert  was er een van Bruce Springsteen (28 juni 1988 in De Kuip) en sindsdien heb ik zo tussen de 200 en 300 concerten in binnen- en buitenland bezocht. Waaronder alleen al 30 van Bruce Springsteen. "Er zijn twee soorten mensen: zij die van Bruce Springsteen houden en mensen die hem nog nooit live hebben gezien", luidt een spreekwoord onder fans. Het moge duidelijk zijn dat ik tot de eerste categorie hoor! 

Jorgen van der Stok
Pleegouderraad Haaglanden

Meer weten over de Pleegouderraad?