'Die club, daar hebben we wat aan!'

Een pleegouderraad die meedenkt en inspireert. Met die coöperatieve houding heeft de POR, de pleegouderraad van Jeugdformaat, al veel bereikt, voor pleegouders én pleegkinderen. Voorzitter Marja Wijnties: “‘Ik hoop dat gemeenten denken: die club, daar hebben we wat aan!”

Marja Wijnties

Sinds de transitie zijn gemeenten zoekende, merkt Marja. “Iedere gemeente bepaalt sinds dit jaar haar eigen jeugdbeleid. Dat geldt ook voor de inzet van pleegzorg. Wij willen daar graag over meedenken.” En dat lukt goed. Marja is dankzij haar proactieve optreden uitgenodigd om deel te nemen aan het kernteam van de H10: hét overleg over pleegzorg van de tien gemeenten in de regio Haaglanden.

Hoe ze dat voor elkaar kreeg? Daar is ze zelf nuchter over. “Toen ik anderhalf jaar geleden voorzitter van de POR van Jeugdformaat werd, heb ik gewoon gebeld en gevraagd: waar moeten we zijn? We hebben kennis en kunde. Hoe kunnen we meedenken? De gemeenten namen ons al snel serieus en we zijn nu een volwaardige gespreks- en adviespartner.”

Logeren of pleegzorg?

Die betrokkenheid loont. Zo startten enkele gemeenten, waaronder Den Haag en Zoetermeer, mede op initiatief van de POR met het verschaffen van een kortingspas aan pleegouders, waarmee zij korting krijgen op activiteiten. De POR hoopt dat andere gemeenten snel volgen.

Ook in het ontwikkelen van jeugdbeleid laat de POR haar stem horen. In de focus op preventie willen de gemeenten de hulp zo licht mogelijk en dichtbij het gezin organiseren. “De buurt- en wijkteams kijken steeds vaker of kinderen door mensen rondom het gezin kunnen worden opgevangen”, zegt Marja. “Maar wanneer is het nog logeren en wanneer wordt het pleegzorg? Hoe vaker je opvang inzet, des te meer je bepaalde zaken moet regelen, zoals de screening of begeleiding van de gezinnen. Daarover praten we met gemeenten. Kinderen moeten immers veilig zijn, ook bij familie of vrienden.”

Het risico van de preventieve aanpak is volgens Marja dat “te lang wordt doorgemodderd met kinderen”. “Soms moet je gewoon ingrijpen in een gezin”, meent Marja stellig. “Het belang van het kind staat hierbij voorop. De pleegouders die deze kinderen in hun gezin opvangen, kennen de gevolgen van te lang pappen en nathouden.”

Samenwerking Jeugdformaat

Doordat gemeenten steeds minder zwaardere hulp inzetten, komen er vaker getraumatiseerde kinderen in de pleegzorg terecht. “Bij Jeugdformaat hebben we gepleit voor snellere inzet van traumahulp. Onmiddellijk als een kind in een tijdelijk crisispleeggezin komt en niet pas als het voor langere tijd in een gezin gaat wonen. Dat pakt Jeugdformaat goed op. Ze werkt intensief samen met de jeugd-GGZ en jeugd-LVB en betrekt ons bij de vormgeving.”

Pleegoudervoogdij

Ook heeft Jeugdformaat de begeleiding rond pleegoudervoogdij verbeterd, een onderwerp dat volgens de voorzitter van de POR genuanceerder bij pleegouders moet worden gebracht. “We willen voorkomen dat die zich gedwongen voelen om de voogdij op zich te nemen, zonder dat ze zich goed verdiept hebben in de consequenties.”

“Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: een veilige en fijne plek voor kinderen”, meent Marja. “Dat kunnen we het beste in nauwe samenwerking voor elkaar krijgen.”

Meer weten over onze pleegouderraad?