Dringend opzoek naar vakantie- en spoedhulppleegouders

Gepubliceerd op: 30 mei 2024

Wij hebben jullie hulp nodig. Wij hebben dringend behoefte aan vakantiepleegouders en spoedhulppleegouders.

Hieronder een korte toelichting wat het inhoudt. 

Vakantiepleegzorg:

Beschikbaarheid voor 1 of meerdere weken in de zomervakantie (en andere schoolvakanties). Dit gaat om korte vragen voor 1 of meerdere weken voor kinderen van 0 t/m 18 jaar. Vaak gaat het om kinderen die bijvoorbeeld niet mee naar het buitenland kunnen doordat een vakantie al gepland was, of er bijv. geen toestemming is van ouders om mee te gaan. Anderzijds gaat het om kinderen die al lange tijd in een pleeggezin wonen maar waar de zomervakantie een pittige periode is voor de pleeggezinnen door het wegvallen van de structuur. Voor die pleeggezinnen is het fijn om wat ontlasting te hebben in de vakantie en voor de pleegkinderen is het leuk om te logeren bij een ander gezin. 

Spoedhulp:
Dit zijn plaatsingen die buiten kantoortijden worden aangemeld bij het Crisis Interventie Team van JBWest. Het CIT heeft een lijst met pleegouders van ons die gebeld mogen worden in de avond/nacht, weekend en tijdens feestdagen. Je vangt een kind dan voor 1 a enkele nachtjes op (vaak max 2 nachten, soms wanneer feestdagen en weekend elkaar opvolgen is het een nachtje langer). Een kind wordt dan vanuit acute crisis geplaatst en op de eerstvolgende werkdag gaan wij op zoek naar een andere passende plek. 

Heb je interesse om dit te bieden dan kun je contact opnemen met je pleegzorgbegeleider of contact opnemen met Matching Pleegzorg wanneer je meer informatie wil. 


Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.