Familiedagen Duinrell verzet naar 27 en 28 maart 2021

Wat keken we er naar uit om samen met andere pleeggezinnen bij elkaar te komen in het weekend van 31 oktober en 1 november. Helaas hebben wij bericht gekregen dat de familiedagen verplaatst worden.


"Pleegzorg Nederland en Duinrell hebben samen geconcludeerd dat het risico op verspreiding van het Covid-19 virus tijdens deze familiedagen te groot is, ook al treffen we verschillende veiligheidsmaatregelen. Veiligheid van (pleeg)kinderen en pleegouders staat voor ons en voor Duinrell voorop. Veiligheid verhoudt zich wat ons betreft in de huidige situatie niet tot het laten doorgaan van de Pleegzorg Familiedagen in Duinrell, hoe spijtig wij dit ook vinden. In overleg met Duinrell hebben we daarom besloten om de familiedag te verplaatsen naar het voorjaar (27 en 28 maart 2021)." 

Pleeggezinnen die tickets hebben gekocht worden via de mail door Duinrell geïnformeerd.

Tickets

  • Heeft een pleeggezin tickets gekocht voor zaterdag 31 oktober 2020? Dan zijn ze met de huidige tickets welkom op zaterdag 27 maart 2021. 
  • Heeft een pleeggezin tickets gekocht voor zondag 1 november 2020? Dan zijn ze met de huidige welkom op zondag 28 maart 2021. De reeds gekozen aankomsttijd blijft ook gelden voor de nieuwe datum. 

Pleeggezinnen ontvangen geen nieuwe, dus bewaar je huidige tickets goed! 

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.