Gezinshuisouder Carla: ‘In dertig jaar hebben ruim 50 kinderen bij mij gewoond’

Bijna dertig jaar geleden verwelkomde Carla Hamers haar eerste pleegkind via Jeugdformaat. Daarna werd ze gezinshuisouder. Nu is ze met pensioen en vertelt ze haar verhaal. Ook neemt ze je graag mee in 5 dingen die zij heeft zien veranderen in haar tijd bij Jeugdformaat.  

Tuin vol kinderen

‘Mijn eerste pleegkinderen kwamen in 1993. Ik had drie kinderen, kwam zelf uit een groot gezin en wilde mijn huis graag openstellen. Het beviel goed, en voor ik het wist zat ik ‘s ochtends met 11 kinderen aan de ontbijttafel. In 2005 vroeg Jeugdformaat of ik gezinshuisouder wilde worden. Dat deed ik graag. Ik verhuisde naar een pand van Jeugdformaat: twee rijtjeshuizen met de muur ertussenuit gebroken. In totaal hebben ruim 50 kinderen bij mij gewoond, sommigen jarenlang en anderen voor vier weken. Het was niet altijd rozengeur en maneschijn, maar ik heb er geen seconde spijt van gehad. Die zomers met mijn tuin vol spelende kinderen zijn een gouden herinnering. 

Een wel heel grote broer

Mijn eigen kinderen bleven lang thuis wonen, tot dat ze jongvolwassen waren. Ze hadden een goede band met de pleegkinderen, daar heb ik ook mooie herinneringen aan. Een keer had een jong pleegkind een vriendje bij zich. Dat vriendje zag mijn veel oudere zoon en vroeg: ‘Is dat je vader?’ Ons pleegkind antwoordde: ‘Nee joh, dat is gewoon mijn broer’. Vol verbazing keek het vriendje naar die heel-veel-oudere broer: ‘Wow, ik wist niet dat er vaderbroers bestonden!’ Met sommige pleegkinderen heb ik nu nog contact, en ik volg ze op Facebook, dat vind ik ontzettend leuk. Maar het is ook fijn om nu met pensioen te zijn: nu ga ik volop genieten van mijn kleinkinderen.

In mijn dertig jaar als pleegmoeder en gezinshuisouder bij Jeugdformaat heb ik aardig wat zien veranderen. Ik noem er vijf:

  1. Uithuisplaatsing Vroeger werden kinderen veel sneller en makkelijk uit huis geplaatst. Toen zelfs nog in internaten en kindertehuizen, of bij een pleeggezin. Nu is uithuisplaatsing een laatste middel in een hulptraject, en gebeurt het alleen als het voor het kind écht beter is om (tijdelijk) ergens anders te wonen.
  2. Aandacht voor systeem Als een kind dan toch uit huis geplaatst wordt, is er bij Jeugdformaat nu veel meer oog voor het netwerk van het kind dan vroeger. Er wordt nu ook geïnvesteerd in hulp thuis, aan ouders of andere betrokkenen. Ik vind dat zo goed!
  3. Zwaardere problematiek De problematiek van de kinderen is door deze verschuiving wel veranderd. Als gezinshuisouder krijg je steeds vaker kinderen die veel hebben meegemaakt. Als je hier niet voor opgeleid bent, kan dat een uitdaging zijn.
  4. Financiële plaatje Een lastige verandering vind ik de financiële verschuiving binnen de jeugdzorg. Eerst kregen jeugdzorgorganisaties een vast geldbedrag en mochten wij als medewerkers grotendeels zelf bepalen waar dat goed terecht kwam. Nu moeten we de hulp eerst kunnen verantwoorden aan de gemeente voordat we geld krijgen.
  5. Opleiding vereist De screening van gezinshuisouders is anders dan vroeger. Toen ging het puur om liefdadigheid, je huis openstellen, een soort pleegouder-plus. Nu is minimaal één van de twee gezinshuisouders professional in de jeugdhulp. Ik begrijp dat wel: de problematiek is nu soms complexer dan vroeger, dus het is fijn als een van de ouders hier goed voor opgeleid is.

De vijftien jaar als pleegouder en daarna de vijftien jaar als gezinshuisouder vond ik zo’n enorme verrijking van mijn leven. Het was een onwijs fijne baan, al was het soms zwaar. De kinderen hebben vaak aardig wat meegemaakt, maar het is zo mooi om er juist dan voor hen te kunnen zijn. Ik had het nooit willen missen.’

Wil jij, net als Carla, van kinderen opvoeden je werk maken?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.