Gezocht: 5 pleegjongeren voor het JongWijsEvent

Wij zoeken pleegjongeren die vanuit Jeugdformaat naar deze dag willen gaan!

Over kinderen en jongeren in de pleegzorg wordt veel gepraat. Maar er wordt te weinig geluisterd. Dat gaan we veranderen. Tijdens het JongWijsEvent draait het om jou: om jouw mening, jouw leven en jouw wensen voor de toekomst.

Wil jij ook dat volwassenen meer met, dan over jou praten? Wordt het tijd dat hulpverleners zoals voogden en pleegzorgbegeleiders nog meer luisteren naar wat jij écht wilt? Laat dan samen met andere kinderen en jongeren in de pleegzorg jouw stem horen!

Uit heel Nederland komen kinderen en jongeren naar Utrecht. Verschillend in wie ze zijn, maar in één ding gelijk: ze hebben ervaring met pleegzorg en willen die ervaringen graag delen. Tijdens het event zijn er allerlei leuke dingen te doen:

  • Je ontmoet andere kinderen en jongeren;
  • Je geeft je mening over de toekomst van pleegzorg;
  • Je kunt een boodschap voor de minister opnemen;
  • Je kunt o.a. workshops volgen om jouw verhaal te vertellen en na te denken hoe jezelf jouw stem kan laten horen;
  • Je kunt op de foto met vriendjes en vriendinnetjes;
  • Je kunt in debat met belangrijke mensen;

en nog veel meer...!

Opgeven

Er zijn 5 gouden plekjes weg te geven. OP = OP!

Wil jij je pleegkind opgeven? Dat kan je doen door mailtje te sturen aan jouw pleegzorgbegeleider.

Meer informatie

Bekijk de flyer voor meer informatie over deze dag. 

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.