Gratis Delftpas voor pleegkinderen

De gemeente Delft biedt haar kortingspas gratis aan voor alle pleegkinderen in Delft. Met de Delftpas krijgen zij korting of gratis toegang tot allerlei activiteiten en aanbiedingen in Delft en omgeving. Een prachtig gebaar van de gemeente en mooi nieuws voor pleegkinderen en hun pleegouders in Delft.

Foto: De Delftpas biedt bijvoorbeeld gratis toegang tot het Science Centre Delft.

Gratis kortingspassen bij verschillende gemeenten

Jeugdformaat heeft met verschillende gemeenten afspraken gemaakt zodat onze pleegkinderen en gezinshuiskinderen gebruik kunnen maken van kortingen via een kortingspas. Zo komen zij inmiddels in aanmerking voor een kortingspas bij de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en Rijswijk.

Kortingspas aanvragen?

Ben je pleegouder bij Jeugdformaat en wil je een kortingspas voor jouw pleegkind aanvragen? Maak dan gebruik van het aanvraagformulier op onze website.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.