Gratis jumpen op 27 en 28 november

UPDATE 25/11/2021

Wegens de oplopende corona cijfers vinden wij het niet verantwoordelijk om deze activiteit door te laten gaan. Zodra wij meer weten over nieuwe data's zullen wij dit vermelden. 


Pleegzorg gaat ook dit jaar weer Jumpen :) Jump One, een van de grootse indoortrampolineparken stelt opnieuw gratis hun park beschikbaar voor pleegzorg op 27 en 28 november in Zoetermeer. <3! 

Dat betekent dat alle pleegkinderen van Jeugdformaat vanaf 4 jaar gratis mogen komen jumpen. Hoe tof is dat? Wij staan nu al te springen! In verband met de coronamaatregelen zijn er wel wat minder plekken beschikbaar. Wees er dus snel bij om je aan te melden!

Er is keuze uit 4 verschillende tijden: 

Zaterdag 27 nov - 9.30 -11.00 uur | kids van 4-6 jaar (20 plekken)

Zaterdag 27 nov - 11.00 - 13.00 uur | kids van 7 jaar en ouder (50  plekken)

Zondag 28 nov - 9.30 -11.00 uur | kids van 4-6 jaar (20 plekken)

Zondag 28 nov - 11.00 - 13.00 uur | kids van 7 jaar en ouder (50  plekken)

Je kunt je aanmelden tot en met donderdag 25 november.

Goed om te weten
We houden ons aan de veiligheid & regels van Jump One. Het hele pleeggezin is welkom. Dus ook broertjes en zusjes! 

Coronamaatregelen / richtlijn

- Voor ouders en kids 13+ is een mondkapje verplicht bij binnenkomst en horeca en bij het verplaatsen.
- Bij het springen is een mondkapje niet verplicht. 

Op de website van JUMP ONE > https://jump-one.nl/corona/ vind je de laatste update omtrent de coronamaatregelen. 

Op dit moment is er geen QR code verplicht. 

Sokken

Speciale Jump sokken zijn verplicht. Deze zijn helaas voor eigen rekening/niet gratis maar kunnen wel opnieuw gebruikt worden. Kosten: 1,- 

Ninja- parcours (vanaf 7 jaar) 

Kinderen vanaf 7 jaar kunnen gebruik maken van het Ninja parcours. Hiervoor dient een Ninja Tag badje (op naam) aangeschaft te worden van €1,50. Deze wordt gemaakt op naam (https://jump-one.nl/ninja-tag/) LET OP: voor het Ninja Parcours moet je wel schoenen meenemen! 

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.