Kaartjes voor Kooman’s poppentheater

Ook dit jaar stelt Kooman’s poppentheater 2 voorstellingen voor ons beschikbaar namelijk op woensdag 3 en woensdag 10 november.

Heb je een (pleeg)kind in de leeftijd van 5 tot en met 10 jaar geef jullie dan snel op voor een voorstelling. LET OP: voor iedereen vanaf 13 jaar is een Coronatoegangsbewijs verplicht, deze wordt gescand bij binnenkomst. Vergeet ook uw ID niet. Zonder een geldige QRcode en ID mogen zij bezoekers helaas niet binnenlaten.

Wanneer?

Woensdag 3 november 2021  Koeskoes
Tijd: 14:00 uur tot 15:30 uur. Er is een kleine pauze tijdens deze pauze krijg je wat te drinken en een cakeje. 

Woensdag 10 november 2021 Ezelsei
Tijd: 14:00 uur tot 15:30 uur. Er is een kleine pauze tijdens deze pauze krijg je wat te drinken en een cakeje. 

Adres: 

Frankenstraat 66
2582 SM Den Haag 

Welke voorstellingen zijn er? 

Woensdag 3 november Koeskoes
Een kookwedstrijd met een klimbuideldier en een gemene kikker die vals speelt! Het klimbuideldier Koeskoes woont eenzaam in het Rietland. Op een dag komt Wasco de Wasbeer voorbij in een bootje en samen doen ze mee aan de kookwedstrijd! Je kan gouden munten winnen! De culinaire vogel Guy de Lepelaer ziet er op toe dat niemand valsspeelt. Een grote kikker wil de hoofdprijs winnen en gooit roet in het eten. Maar Koeskoes en Wasco kunnen écht lekker koken… Wie zal de wedstrijd winnen? 

Woensdag 10 november Ezelsei
Een stormwind blaast de plannen van Wasco en Max omver. 
Een rondreizend schildertje wil een schilderij maken van het mooie graslandschap. Het waait hard. Ze raakt alles kwijt: haar schildersezel, penselen en inspiratie. In het hoge gras is Wasco de Wasbeer op zoek naar materiaal voor zijn boomhut. Maar in plaats van planken of touw vindt hij een verdwaalde ezel. Wat doet dat leuke beest hier? In de boomhut blijkt dat Max de Mol een wonderlijk ei heeft gevonden. Een Ezelsei Zou er echt een ezeltje uit komen? En komt dat schilderij ooit af?

Reserveren is helaas niet meer mogelijk 

 


Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.