Landelijke Pleeggrootouderdag 2019 in Alkmaar

De Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders (SBPN) organiseert jaarlijks een gezellige dag voor opa’s en oma’s en hun  kleinkind(eren). Elk jaar in een andere provincie. Dit jaar op woensdag 6 november bij De Meent Bauerfeind in Alkmaar. Prinses Beatrix is aanwezig bij de opening.

Let op: Op deze datum is een landelijke onderwijsstaking aangekondigd door de vakbonden. Uw kleinkind kan daarom mogelijk zonder een schooldag te missen deelnemen aan dit evenement. 

Let op: Op deze datum is een landelijke onderwijsstaking aangekondigd door de vakbonden. Uw kleinkind kan daarom mogelijk zonder een schooldag te missen deelnemen aan dit evenement. 

Voor pleeggrootouder kies je niet. Je wordt er mee geconfronteerd. Wat alle pleeggrootouders met elkaar gemeen hebben is de wens om op een goede manier voor hun kleinkinderen te zorgen, omdat zij van dichtbij hebben meegemaakt dat hun eigen kinderen dit niet meer konden. Pleeggrootouders willen hun kleinkinderen weer gelukkig zien. Hun inzet daarvoor getuigt van vitaliteit, creativiteit, een groot doorzettingsvermogen en van veel liefde voor de kleinkinderen.

De leden van de stichting hebben samen met de pleegzorgaanbieders in Noord-Holland een mooi programma samengesteld. 

Het programma
10:00 – 11:00 Inloop met koffie, thee en wat lekkers
11:00 – 11:20 Opening
11:20 – 12:15 Presentaties passend bij de interesse van pleeggrootouders
12:15 – 13:30 Samen lunchen
13:15 – 14:15 Workshops ronde 1 – Keuze uit 5 workshops passend bij de interesse van grootouders
14:15 – 14:30 Pauze
14:30 – 15:15 Workshops ronde 2 – Keuze uit 5 workshops 
13:15 – 15:15 Parallel aan de workshoprondes kunt u kiezen uit creatieve of sportieve activiteiten (curling)
15:15 – 16:00 Voorstelling door de kinderen
Vanaf 16:00   Afsluiting met drankje en een hapje 

Voor de kleinkinderen
Voor de kinderen is een apart programma samengesteld. Zij kunnen: 
• meedoen met ICE games (vanaf 6 jaar)
• knutselen, lezen, schminken voor de kleintjes;
• samba salad workshops: Salsadans, percussie en zang.  

Aanmelden
Pleeggrootouders die aangesloten zijn bij een van de pleegzorgaanbieders in het land kunnen zich aanmelden op de website van de stichting www.pleeggrootouders.nl.

De kleinkinderen kunnen vrij krijgen op deze dag. Hiervoor is een brief beschikbaar. Er is op deze dag een landelijke onderwijsstaking afgekondigd. 

Mede mogelijk gemaakt door
Deze dag wordt mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van diverse sponsors. De hoofdsponsor is Kinderpostzegels. Dankzij de financiële en materiële bijdragen van de sponsors kan de stichting deze dag kosteloos aanbieden aan pleeggrootouders.  

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.