Landelijke Pleeggrootouderdag woensdag 28 oktober 2020

De Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders (SBPN) organiseert jaarlijks een gezellige ONLINE dag voor opa’s en oma’s en hun kleinkind(eren). Normaal gesproken is dat elk jaar in een andere provincie. Dit jaar vindt de pleeggrootouderdag geheel ONLINE plaats op woensdag 28 oktober 2020.


In verband met het coronavirus verloopt deze dag anders dan voorgaande jaren. Het is bijvoorbeeld NIET mogelijk om kinderactiviteiten te organiseren. Het programma van dit jaar richt zich - alleen nog maar online - op pleeggrootouders, pleegzorgprofessionals, beleidsmakers en andere belanghebbenden.

  • Alle presentaties worden 'live' gestreamd zodat iedereen via een computer op afstand kan deelnemen. Er kan ook interactief meegedaan worden, denk aan vragen stellen of meediscussiëren.

Programma pleeggrootouders

10:15 - 10:30 Welkom & opening
10:30 - 11:00 Plenaire lezing
11:00 - 11:30 Pauze
11:30 - 12:30 Parallelronde 1 met keuze uit twee lezingen
Lezing 1: Jeugdzorg en pleegzorg in Nederland, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
Lezing 2: Erfrecht en nalatenschap voor pleeg(groot)ouders
12:30 - 13:30 Lunchpauze
13:30 - 14:30 Parallelronde 2 met keuze uit twee lezingen
Lezing 1: Waar zitten pleeggrootouders mee? Vragen en antwoorden!
Lezing 2: Opleidingen voor pleeg(groot)ouders, wat is allemaal mogelijk?
14:30 - 15:00 Pauze
15:00 - 15:30 Plenaire terugblik
15:30 - 15:45 Bedanken en afsluiten

Programma pleegzorgprofessionals

10:15 - 10:30 Welkom & opening (samen met de pleeggrootouders)
10:30 - 11:00 Plenaire lezing (samen met de pleeggrootouders)
11:00 - 11:30 Pauze (30 minuten)
11:30 - 12:15 Paneldiscussie deel 1
12:15 - 12:45 Lunchpauze (30 minuten)
12:45 - 13:30 Paneldiscussie deel 2
13:30 - 15:00 Pauze (90 minuten)
15:00 - 15:30 Plenaire terugblik (samen met de pleeggrootouders)
15:30 - 15:45 Bedanken en afsluiten (samen met de pleeggrootouders)

Hoe kan ik online deelnemen?

Om deel te kunnen nemen heeft u een PC, laptop of tablet nodig. Ook kijken via een smartphone is mogelijk maar niet aan te raden in verband met het kleine scherm van een mobiele telefoon. Verder is het nodig dat u een stabiele internetverbinding heeft en beperkte computervaardigheid. Zodra het programma definitief is ontvangt u een digitaal programmaboekje met daarin 'knoppen' om op de dag zelf te kiezen aan welke programma-onderdelen u wilt deelnemen. Deze 'knop' zorgt ervoor dat u in de online presentatie komt. 

Tijdens de presentatie bestaat de mogelijkheid om via een 'chatfunctie' vragen te stellen aan de spreker(s). Verdere instructies daarvoor volgen.  

Aanmeldformulier

Via deze link komt u op het digitaal aanmeldformulier. Wij vragen u vriendelijk om dit formulier in te vullen zodat wij enig beeld krijgen van het aantal deelnemers. 

Tot slot: zijn er onderwerpen of vragen die u tijdens de pleeggrootuderdag aan de orde wilt laten komen? Stuur dan aub een mail aan info@pleeggootouders.nl. Wij kunnen geen garantie geven dat alle door u ingediende vragen of onderwerpen op de dag aan de orde zullen komen. Wel zullen wij alle sprekers informeren over alle antwoorden die u geeft op deze vraag. Met het verzoek om waar mogelijk deze vragen en onderwerpen terug te laten komen in de lezingen. 

Tot slot een boodschap aan alle pleeggrootouders: 2020 is een bijzonder jaar voor ons allen, maar in het bijzonder voor pleeggrootouders. Behorende tot de kwetsbare groep heeft u toch gedaan en doet u nog steeds wat noodzakelijk is: zorgen voor uw kleinkind/eren. Schipperen met de mogelijkheden, een lange adem hebben in het thuis bezig houden van de kleinkinderen en tegelijkertijd de ouders niet te kort doen. Waarschijnlijk een pittige klus naast de zorgen om uw eigen veiligheid. De SBPN heeft lang nagedacht over hoe een pleeggrootouderdag in deze roerige tijden überhaupt kan plaatsvinden. We hebben een formule gevonden waarvan we denken dat die positief zal uitpakken voor iedereen.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.