Landelijke Pleeggrootouderdag woensdag 28 oktober 2020

De Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders (SBPN) organiseert jaarlijks een gezellige dag voor opa’s en oma’s en hun kleinkind(eren). Normaal gesproken is dat elk jaar in een andere provincie. Dit jaar vindt de pleeggrootouderdag voornamelijk online plaats op woensdag 28 oktober 2020.


In verband met het coronavirus verloopt deze dag anders dan voorgaande jaren. Het is bijvoorbeeld NIET mogelijk om kinderactiviteiten te organiseren. Het programma van dit jaar richt zich - online -op pleeggrootouders, pleegzorgprofessionals, beleidsmakers en andere belanghebbenden.

  • Alle presentaties worden 'live' gestreamd zodat iedereen via een computer op afstand kan deelnemen. Er kan ook interactief meegedaan worden, denk aan vragen stellen of meediscussiëren.
  • Jeugdformaat stelt een ruimte beschikbaar waarbij de deelnemers (covid-veilig) gezamenlijk de dag en lifestreams kunnen meemaken. Uiteraard is er een lunch en is er onderling gelegenheid tot uitwisseling.

Op dit moment is de Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders (SBPN) nog druk bezig met het maken van het programma. Zodra dit bekend is, vullen wij dit nieuwsbericht verder aan.


Tot slot een boodschap aan alle pleeggrootouders: 2020 is een bijzonder jaar voor ons allen, maar in het bijzonder voor pleeggrootouders. Behorende tot de kwetsbare groep heeft u toch gedaan en doet u nog steeds wat noodzakelijk is: zorgen voor uw kleinkind/eren. Schipperen met de mogelijkheden, een lange adem hebben in het thuis bezig houden van de kleinkinderen en tegelijkertijd de ouders niet te kort doen. Waarschijnlijk een pittige klus naast de zorgen om uw eigen veiligheid. De SBPN heeft lang nagedacht over hoe een pleeggrootouderdag in deze roerige tijden überhaupt kan plaatsvinden. We hebben een formule gevonden waarvan we denken dat die positief zal uitpakken voor iedereen.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.