Lichte groei pleegzorg in 2019

In 2019 hebben 16.700 pleeggezinnen zich in Nederland ingezet voor de opvang van 23.272 jeugdigen. Het aantal pleegkinderen is met 530 toegenomen in vergelijking met 2018. Op 31 december 2019 woonden 19.042 jeugdigen bij pleegouders. De cijfers komen uit de Factsheet Pleegzorg 2019 van Pleegzorg Nederland. Met de lichte groei van pleegzorg is ook het aantal jeugdigen dat wacht op een plaatsing bij pleegouders toegenomen.

Foto gemaakt door Jungwoo Hong van Unsplash

Toename pleegouders

Afgelopen jaar zijn 2.778 nieuwe pleeggezinnen ingeschreven. Dat zijn er 8% meer dan in 2018. In 2019 hebben ruim 10.000 mensen informatie over pleegzorg opgevraagd. Dat is een toename van 12% in vergelijking met een jaar eerder.   

“De campagne ‘Open je wereld.nu’ lijkt haar eerste vruchten af te werpen”, aldus Ruud Stevens bestuurslid pleegzorg van Jeugdzorg Nederland. “Ook wordt de lokale samenwerking tussen gemeenten en pleegzorgaanbieders bij de werving van nieuwe pleegouders steeds vanzelfsprekender. In diverse gemeenten zijn het afgelopen jaar gezamenlijke informatiebijeenkomsten georganiseerd voor belangstellenden.”

Ondanks de toename van het aantal nieuwe pleegouders wachtten op 31 december 2019 970 kinderen op pleegzorg. Ongeveer de helft van de jeugdigen die wachtten is aangemeld voor deeltijdpleegzorg, meestal voor de weekeinden. 

Landelijk is er dan ook een flink tekort aan weekendpleegouders. Bij Jeugdformaat hebben we dit tekort op dit moment niet, maar is er juist een tekort aan crisispleegouders.

Crisispleegouders gezocht

Jeugdformaat heeft een tekort aan crisispleegouders. We zijn dan ook hard op zoek naar 10 nieuwe crisispleegouders.

Zou jij meer willen weten over deze vorm van pleegzorg? Wil je het eens overwegen? Neem contact op met je pleegzorgbegeleider of met ons Servicecentrum via pleegzorg@jeugdformaat.nl of 070 8501234. 

Wat is crisispleegzorg?

Kortdurende pleegzorg kan starten vanuit crisisopvang. Bij crisisopvang is de situatie thuis zo ernstig dat een kind acuut weg moet, bijvoorbeeld voor zijn eigen veiligheid. Ook dan willen we het liefst dat een kind meteen naar een gezin gaat. In de tussentijd bekijk we wat de beste oplossing is. Soms kan een kind na de crisis weer naar huis, soms blijft het kind voor langere tijd in een pleeggezin wonen.

Lees waarom Kim en Rene de afgelopen jaren meer dan twaalf pubers voor korte tijd op hun woonboot opvingen.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.