Meer oog voor trauma's

Een groeiende groep kinderen in een pleeggezin of gezinshuis heeft te maken met een complex trauma. Dat trauma zorgt er steeds vaker voor dat zij uitvallen en niet langer in het gezin kunnen blijven wonen. Om dit te voorkomen hebben het Haags Kinder- en Jeugdtherapeuticum (HKJ, onderdeel van jeugdzorgorganisatie Intermetzo) en Jeugdformaat een gezamenlijk programma ontwikkeld om uitval in gezinsopvang te voorkomen. Projectleider Lia Veenman van Jeugdformaat spreekt over de eerste ervaringen.

Waarom is dit project gestart?

“We zijn altijd op zoek naar manieren om onze hulp verder te verbeteren. De samenwerking met het HKJ maakt het mogelijk om nog trauma-sensitiever te werken. Hierdoor wordt met name de kwaliteit van pleegzorg en gezinshuizen verder vergroot en kunnen we kinderen nog beter helpen. Door de samenwerking aan te gaan met het HKJ sluit de behandeling die de kinderen krijgen, nog beter aan bij de ondersteuning die vanuit Jeugdformaat al wordt geboden. Bovendien raken pleegouders en gezinshuisouders zo beter toegerust om met deze problematiek om te gaan. We willen namelijk allemaal graag dat kinderen in een gezin blijven wonen en realiseren ons dat een overplaatsing een grote belasting voor kinderen kan zijn.”

Waarop richten jullie je in de aanpak vooral?

“Met name vinden wij het nog beter signaleren van risico’s tijdens bemiddeling en matching belangrijk, met behulp van de ACE-vragenlijst. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het stabiliseren en behandelen van het kind en het trainen van (pleeg)ouders en medewerkers.”

Waarom is gekozen voor een samenwerking met het HKJ?

“Het HKJ is echt gespecialiseerd in traumabehandeling. We hadden al positieve ervaringen met het HKJ opgedaan, maar we werkten nog los van elkaar. Door de krachten te bundelen en ervoor te zorgen dat de behandeling meer deel uitmaakt van een totaaltraject, wordt de hulp nog effectiever. Ook draagt het HKJ een deel van zijn kennis over aan Jeugdformaat, waardoor we trauma’s eerder kunnen signaleren. De lijntjes met het HKJ zijn kort en er kan dus snel worden geschakeld. Er is bij beide partijen veel enthousiasme over de samenwerking. Dat is een uitstekend vertrekpunt om de hulp voor de kinderen nog verder te verbeteren.”

Hoe is de samenwerking georganiseerd?

“Om de samenwerking goed te organiseren hebben we direct bij de start een projectteam opgericht. Het team bestaat uit medewerkers uit de verschillende pleegzorg- en gezinshuisteams, aangevuld met twee medewerkers vanuit het HKJ. Ook neemt een afvaardiging van onze Pleegouderraad deel aan het team, een pleegouder die al ervaring heeft opgedaan met het HKJ.”

Herkennen de medewerkers de meerwaarde van de samenwerking?

“Jazeker, doen ze dat. Medewerkers zien die meerwaarde, omdat iedereen graag iets extra’s wil betekenen in het leven van een kind dat de hulp vaak zo hard nodig heeft. Die behoefte wordt steeds groter. We zien dat het aantal aanmeldingen voor deze vorm van ondersteuning alleen maar groeit.”

Zijn er uitbreidingsplannen gericht op de logeerhuizen?

“In eerste instantie is er voor gekozen het project te richten op pleegzorg en de gezinshuizen. De eerste signalen zijn bijzonder positief en het aantal aanmeldingen groeit snel. Maar we moeten ons wel realiseren dat wij nog maar net bezig zijn en dat uitwerking van de samenwerking tijd kost. Ondertussen gaan we uiteraard door met het opdoen van kennis en het tijdig herkennen van (complexe) trauma’s. Niet alleen binnen pleeggezinnen, maar ook daarbuiten.”

Hoe zijn de reacties?

“Pleegouders en medewerkers zijn uitermate enthousiast. Medewerkers voelen zich na de training beter toegerust om pleegouders te ondersteunen bij het begeleiden van hun getraumatiseerde pleegkinderen. Pleegouders leren het gedrag van hun pleegkinderen beter te begrijpen en kunnen daardoor beter ingaan op de specifieke behoefte van hun pleegkind.”

In de volgende editie van JF Magazine besteden we meer aandacht aan de ontwikkelingen binnen deze bijzondere samenwerking. Als er ondertussen al vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op via 088 352 00 00.

Samen met het HKJ bieden we een training aan voor pleegouders.