Nieuw Pleegoudercafe op 11 februari

In ons pleegoudercafé ontmoet je andere pleegouders, kun je in gesprek gaan met onze medewerkers en als je wilt een workshop volgen. Allemaal onder het genot van een hapje en een drankje, zoals natuurlijk hoort in een café.

Ben jij erbij op maandag 11 februari? Die avond kun je een van deze 3 workshops volgen:

Contact met ouders met Licht Verstandelijke Beperking (LVB)

Anders? Lastig? Uitdagend?
Hoe gaat u daar mee om?
Wat kan u helpen in de samenwerking en wat zijn tips en tricks? Hierover gaan we met elkaar in gesprek. 

Pleegkinderen en social media. Hoe pak jij dat aan?

Is sociale media een welkome of ongewenste gast in jouw gezin? Wissel van gedachten met andere pleegouders wat  knelpunten voor jou zijn en doe ideeën op om dit in juiste banen te leiden. 

De schijnwerpers op je eigen kind. Joehoe ik ben er ook nog!

Hoe hou je oog voor je eigen kind(eren) binnen pleegzorg en 
zorg je voor een goede balans in de verdeling van tijd en aandacht…. 
Wat vinden eigen kinderen belangrijk bij de komst van een pleegkind?

Locatie: Fleminglaan 16, Rijswijk

Inloop om 20.00 uur. Start van de workshops om 20.30 uur.

Zet 'm in je agenda en meld je alvast aan!


Ja, ik ben erbij!

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.