Online pleegoudercafé op woensdag 30 september

Normaal kan je in ons pleegoudercafé andere pleegouders ontmoeten. Deze keer nodigen wij jou online uit om elkaar te ontmoeten! Ben je erbij?


Ook online is het mogelijk om elkaar als pleegouders te ontmoeten. Het is misschien even wennen. Aangezien het coronavirus nog niet op zijn retour is, leek ons een online sessie een goed alternatief om elkaar toch te "zien" en te spreken. Je moet alleen deze keer zelf voor je eigen hapjes en drankjes zorgen.

Tijdens deze avond kan je - online - een sessie naar keuze bijwonen. Er zijn drie verschillende sessies:

  1. Crisis/Kortdurende pleegouders ontmoeten elkaar
  2. Langdurende pleegouders ontmoeten elkaar
  3. Weekendpleegouders ontmoeten elkaar

In de door jou gekozen sessie word je ontvangen door een van de trainers. Samen met de andere aanwezige pleegouders wordt een inventarisatie gemaakt van de onderwerpen en/of vragen waarover de aanwezigen van gedachten willen wisselen. 

Dus bedenk alvast wat je van andere pleegouders wil horen of weten en meld je aan!

ps: Je krijgt een dag van te voren via de mail een link toegestuurd waarmee je eenvoudig toegang krijgt tot de bijeenkomst

Meld je aan voor ons online pleegoudercafé

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.