Oproep: interviewkandidaten gezocht

‘De stem van jongeren’ centraal in boek over multiculturele pleeggezinnen

De makers van het in 2016 verschenen boek 18 x 18 Pleegkinderen op de drempel werken aan een nieuw boek. Dit zal gaan over jongeren die opgroeien in een multicultureel pleeggezin, gezinshuis of adoptiegezin. Voor dit boek worden jongeren (16-19 jaar) gezocht die het leuk vinden om geïnterviewd te worden over dit onderwerp. 

Steeds meer kinderen/jongeren groeien op in een multicultureel pleeggezin of gezinshuis. Is het belangrijk om aandacht te schenken aan culturele verschillen en kleurverschillen in het gezin? Deze vraag staat centraal in het nieuwe boek, waarin jongeren ‘met een kleurtje’ aan het woord komen over opgroeien in een gezin met pleeg-/gezinshuis-/adoptieouders die er niet hetzelfde uitzien als zij.

Naast interviews en fotoportretten komt er in het boek een inhoudelijk hoofdstuk, dat verzorgd zal worden door prof. dr. Femmie Juffer, hoogleraar adoptie- en pleegzorgstudies aan de Universiteit Leiden, tevens een van de drie auteurs. De andere twee zijn Lindy Popma en Monique Steenstra, beiden met veel ervaring in het interviewen van jongeren in pleeggezinnen en gezinshuizen.

Wie zoeken we?
De makers zoeken jongeren tussen de 16 en 19 jaar, met een andere culturele achtergrond dan hun pleegouders/gezinshuisouders. Voorwaarde voor meedoen is dat de jongere niet alleen geïnterviewd, maar ook gefotografeerd wordt en dat het gezin ook op de foto gaat. Pleegbroertjes of -zusjes met een geheime plaatsing kunnen onherkenbaar in beeld worden gebracht.

Boek cadeau
Als dank voor de medewerking krijgt de geïnterviewde jongere het nieuwe boek zodra het gepubliceerd is en het eigen fotoportret in een lijst. Het gezin ontvangt tevens het boek 18 x 18 Pleegkinderen op de drempel en een uitnodiging voor het symposium waarop het boek gepresenteerd zal worden.

Informatie en aanmelding
Wil je eerst meer informatie voordat je een kandidaat voorstelt? Neem dan contact op met: Femmie Juffer, juffer@fsw.leidenuniv.nl, Lindy Popma, lindypopma@gmail.com, of Monique Steenstra, steenstramonique@gmail.com.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.