Pleegouderraad: ​ Update najaar 2016

De pleegouderraad praat u bij over hun activiteiten in dit najaar.

Jaarvergadering

Woensdag 16 november was onze jaarlijkse bijeenkomst, die dit keer in het teken stond van de verschillende culturen van onze pleegkinderen. Na een warming-up door cabaratier Mo El Khammsi, die met een kwinkslag ons kennis liet maken met de Marokaanse cultuur, werden we daarna verwend met Poolse, Turkse, Antillaanse en Hindoestaanse lekkernijen en maakten we kennis met handige weetjes over de verschillende culturen. Dat alles was niet geheel vrijblijvend: aan het eind was er een heuse overhoring in de vorm van een kwis. Al met al kijken we terug op een zeer geslaagde en geanimeerde avond! 

We verzamelden een aantal van de weetjes en tips, zodat iedereen ze nog eens kan nalezen. Download hier de flyer.

Onderzoek naar uitstroom van pleegouders

Om meer inzicht te krijgen waarom pleegouders stoppen met pleegzorg, heeft de POR in april en mei van dit jaar, dankzij volledige medewerking van Jeugdformaat, 28 voormalige pleegouders benaderd. Door middel van een vragenlijst werden hun ervaringen in kaart gebracht rond het beëindigen van hun pleegouderschap. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft de POR meerdere adviezen uitgebracht naar Jeugdformaat. Deze zijn zeer goed ontvangen. De directie heeft aangegeven dit jaar aan de slag te gaan met de adviezen. In december zullen we  een eerste plan van aanpak bespreken, waarin korte, midden en lange termijn oplossingen een plek zullen krijgen. De directie van Jeugdformaat heeft al gezegd met oplossingen die op korte termijn te realiseren zijn, niet lang te willen wachten. Wij als POR worden daar nauw bij betrokken.

Het onderzoek en de adviezen zullen gedeeld worden met de voormalig pleegouders die daaraan hebben meegewerkt en zullen daarna via de website van Jeugdformaat openbaar worden gemaakt zodat alle pleegouders het rapport   “Over- en Uitstromen” kunnen inzien.

Resultaten van de tevredenheidstoets

In samenwerking met Jeugdformaat hebben we de P-toets onder de loep genomen en geprobeerd er een breder onderzoek van te maken waardoor er antwoorden zouden komen op meer gebieden. In het verleden gingen veel vragen over de pleegzorgbegeleider, terwijl we nu ook aandacht hadden voor de trainingen en de moeilijkheden die men ervaart bij het / de pleegkind(eren). Het was jammer dat de vernieuwde site van Jeugdformaat nog niet beschikbaar was op het moment van de toets, anders hadden we ook jullie ervaring daarmee kunnen toetsen. Dit komt dus pas in een volgend onderzoek.

Het is gebleken dat er nu andere aandachtspunten naar voren kwamen dan 2 jaar geleden.

De punten waar we nu mee aan de slag gaan zijn :

  • Meer mensen proberen uit te lokken om aan trainingen deel te nemen.
  • Beter communiceren over de klachtenprocedure en de bijzondere vergoedingen.
  • Pleegouders beter informeren over de problematiek van het kind ( en de ouders ) voor de plaatsing.

Verder ligt er voor ons een taak om de POR meer bekendheid te geven, evenals de Facebook-groep voor pleegouders.

Meer weten over de Pleegouderraad?