Pleegouderraad: ​Van de vergadertafel

Ook in de (na)zomermaanden is de POR weer in gesprek gegaan met verschillende partijen. Zo zaten we onlangs aan tafel bij de wethouder van Pijnacker-Nootdorp en de Kerngroep Jeugd van de Gemeente Westland.

Pleegzorg in de H10-gemeenten

Waren voor de zomer de pleegouders en de jongeren aan de beurt, op 27 september krijgen hulpverleners de gelegenheid om mee te praten over de agenda voor de pleegzorg die de wethouders van van de 10 gemeenten van Haaglanden naar Haaglanden willen sturen. Na deze bijeenkomst zal verder geschreven worden aan deze agenda. 

Als Pleegouderraad Haaglanden volgen we de weg naar deze agenda op de voet en blijven we u op de hoogte houden.

Tussendoor zorgen we ook dat we gezien worden bij de gemeenten. Wij vinden het belangrijk om als Pleegouderraad ook met gemeenten samen te werken in het belang van onze pleegkinderen en hun pleegouders,

Kerngroep Jeugd gemeente Westland

Op 1 september zijn we bij de Kerngroep Jeugd van de gemeente Westland samen met 2 medewerkers van het Magazijn, jemagerzijn, geweest. We mochten onze punten met ze bespreken zodat ze advies hierover kunnen geven aan de gemeenteraad van het Westland.

De onderwerpen waar met met elkaar van de gedachten hebben gewisseld en onze zorgen konden bespreken waren;

  • Pleegouders moeten voor VOL aangezien worden, gelijkwaardige gesprekspartners/Het op waarde schatten van ervaring/mening pleegouders;
  • 18+ pleegzorg;
  • Afwezigheid voogden bij zittingen en gevolgen daarvan/Aansturen op pleegoudervoogdij door JBW;
  • Wijziging betalen vergoedingen van gezinshuizen naar pleegouders;
  • Verdwijnen van fietsvergoeding;

We hebben een prettig gesprek gehad en het gaat zeker een vervolg krijgen.

In gesprek met de wethouder van Pijnacker-Nootdorp

Op 2 september hebben we gesproken met de wethouder mevrouw J. van Egmond van Pijnacker-Nootdorp. Zij is de portefeuillehouder Pleegzorg in Haaglanden. We hebben bij haar met name de pleegzorg voor 18+ onder de aandacht gebracht.

Ook hier kijken we terug op een inspirerend gesprek waar we mee verder gaan.

Pleegoudertevredenheid 

Met Jeugdformaat gaan we binnenkort de uitkomsten van het pleegoudertevredenheidsonderzoek bespreken. Voor de POR is dit een zeer belangrijk onderzoek, omdat u daarmee laat weten wat u goed vindt gaan en wat niet. Het geeft ons handvatten voor onze inzet voor u als pleegouders naar  Jeugdformaat én de gemeenten.

Meer weten over de Pleegouderraad (POR)?