Pleegouderraad: ​Van de vergadertafel

Ook in de (na)zomermaanden is de POR weer in gesprek gegaan met verschillende partijen. Zo zaten we onlangs aan tafel bij de wethouder van Pijnacker-Nootdorp en de Kerngroep Jeugd van de Gemeente Westland.

Pleegzorg in de H10-gemeenten

Waren voor de zomer de pleegouders en de jongeren aan de beurt, op 27 september krijgen hulpverleners de gelegenheid om mee te praten over de agenda voor de pleegzorg die de wethouders van van de 10 gemeenten van Haaglanden naar Haaglanden willen sturen. Na deze bijeenkomst zal verder geschreven worden aan deze agenda. 

Als Pleegouderraad Haaglanden volgen we de weg naar deze agenda op de voet en blijven we u op de hoogte houden.

Tussendoor zorgen we ook dat we gezien worden bij de gemeenten. Wij vinden het belangrijk om als Pleegouderraad ook met gemeenten samen te werken in het belang van onze pleegkinderen en hun pleegouders,

Kerngroep Jeugd gemeente Westland

Op 1 september zijn we bij de Kerngroep Jeugd van de gemeente Westland samen met 2 medewerkers van het Magazijn, jemagerzijn, geweest. We mochten onze punten met ze bespreken zodat ze advies hierover kunnen geven aan de gemeenteraad van het Westland.

De onderwerpen waar met met elkaar van de gedachten hebben gewisseld en onze zorgen konden bespreken waren;

  • Pleegouders moeten voor VOL aangezien worden, gelijkwaardige gesprekspartners/Het op waarde schatten van ervaring/mening pleegouders;
  • 18+ pleegzorg;
  • Afwezigheid voogden bij zittingen en gevolgen daarvan/Aansturen op pleegoudervoogdij door JBW;
  • Wijziging betalen vergoedingen van gezinshuizen naar pleegouders;
  • Verdwijnen van fietsvergoeding;

We hebben een prettig gesprek gehad en het gaat zeker een vervolg krijgen.

In gesprek met de wethouder van Pijnacker-Nootdorp

Op 2 september hebben we gesproken met de wethouder mevrouw J. van Egmond van Pijnacker-Nootdorp. Zij is de portefeuillehouder Pleegzorg in Haaglanden. We hebben bij haar met name de pleegzorg voor 18+ onder de aandacht gebracht.

Ook hier kijken we terug op een inspirerend gesprek waar we mee verder gaan.

Pleegoudertevredenheid 

Met Jeugdformaat gaan we binnenkort de uitkomsten van het pleegoudertevredenheidsonderzoek bespreken. Voor de POR is dit een zeer belangrijk onderzoek, omdat u daarmee laat weten wat u goed vindt gaan en wat niet. Het geeft ons handvatten voor onze inzet voor u als pleegouders naar  Jeugdformaat én de gemeenten.

Meer weten over de Pleegouderraad (POR)?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.