Pleegvergoeding 2017 bekend

De bedragen van de dagvergoeding en de toeslagen voor pleegzorg in 2017 blijven gelijk aan de bedragen van 2016. Dit staat in de Staatscourant van 28 december 2016. Deze indexering van de pleegvergoeding 2017 is vastgelegd in de Jeugdwet van het ministerie van VWS.

Pleegvergoeding per pleegkind vanaf 1 januari 2017

Leeftijdscategorie - Bedrag per maand / per dag (in euro)

0 t/m 8 jaar -  € 543 / 17,84
9 t/m 11 jaar  -  € 549 / 18,04
12 t/m 15 jaar -  € 598 / 19,65
16 t/m 17 jaar -  € 660 / 21,69
18 jaar en ouder - € 667 / 21,92

Hoe is de vergoeding bepaald?

Deze vergoedingen worden ieder jaar vooraf geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex. Omdat de procentuele verlaging van deze index (0,24%) een hele kleine verlaging voor de vergoeding in 2017 zou betekenen, is besloten om de bedragen niet aan te passen.

Lees hier de bekendmaking in de Staatscourant.

Meer lezen over vergoedingen en regelingen voor pleegouders?