Reismaat: Hulp bij het brengen en halen nodig?

We willen onze pleegouders en pleegkinderen zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom start Jeugdformaat met de inzet van vrijwilligers. Mensen die graag iets willen betekenen voor een pleegkind of pleeggezin. We beginnen met de inzet van vrijwilligers voor praktische ondersteuning bij het brengen en halen. Met de Reismaat willen we jou als pleegouder een stukje ontzorgen.  

Wat doet een Reismaat precies?

De Reismaat is er om een pleegkind te brengen en halen bij buitenschoolse activiteiten (sport, toneel, bijles etc.) maar ook, wanneer mogelijk, bij therapie en begeleide bezoeken. Zowel doordeweeks als in het weekend.

Deze vrijwilliger brengt een pleegkind van A naar B met de auto, de fiets of het openbaar vervoer en blijft, als een kind dat fijn vindt, aanwezig om bijvoorbeeld te steunen of aan te moedigen.

De match

We houden bij het matchen rekening met zowel de voorkeuren van pleegkind en pleegouder als vrijwilliger. Bijvoorbeeld het geslacht, de leeftijd of de afstand.  

Een Reismaat is een vrijwilligers van 21 jaar of ouder en wordt uiteraard grondig gescreend, opgeleid en begeleid door Jeugdformaat.  

Komt jouw pleegkind in aanmerking voor een Reismaat? 

Check de onderstaande punten.

• Jouw pleegkind is 5 jaar of ouder
• De vrijwilliger kan structureel worden ingezet (wekelijks, twee wekelijks of maandelijks)
• Jouw pleegkind staat zelf achter een Reismaat
• Jouw pleegkind kan zonder problemen door een vrijwilliger, zonder pedagogische achtergrond, worden gebracht en gehaald naar deze desbetreffende activiteit 

Aanmelden voor een Reismaat?

Neem contact op met je eigen pleegzorgbegeleider. Hij/zij meldt een pleegkind aan bij de vrijwilligerscoördinator van Jeugdformaat, die vervolgens op zoek gaat naar de juiste match met een vrijwilliger. 

Vrijwilligers via JIJ BENT

JIJ BENT is een initiatief van Jeugdformaat om meer mensen in actie te laten komen voor kwetsbare kinderen. Het idee: Iedereen kan iets doen. Van een klein tot een groot gebaar. Dus niet alleen door pleegouder te worden, maar bijvoorbeeld ook door je in te zetten als maatje of door een event te organiseren voor onze doelgroep. 

Via JIJ BENT werven we nu ook vrijwilligers om onze pleegkinderen en pleeggezinnen extra te ondersteunen. Ken jij iemand in je netwerk die wel iets zou willen doen? Vertel ze over JIJBENT.ORG.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.