Reizende fototentoonstelling: Pleegzorg 15x supergewoon

Van 29 oktober tot en met 6 november is het de landelijke Week van de Pleegzorg. In deze week geeft Jeugdformaat samen met de gemeente Pijnacker-Nootdorp het startschot voor de reizende fototentoonstelling ’Pleegzorg: 15 x supergewoon’. De tentoonstelling is vanaf 4 november te bezoeken in bibliotheek Oostland aan de Julianalaan 47 in Pijnacker en reist in de komende maanden door gemeenten in de regio Haaglanden.

Kristie (28) was pleegkind: “Ik wilde heel graag twee vaste gezichten, waarbij je iets kan opbouwen. John en Jacqueline waren gewoon doodnormaal. Ze boden me de warmte waar ik op dat moment zoveel behoefte aan had.”

Het belang van pleegouders

De Week van de Pleegzorg wordt dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. Het doel van deze actieweek is om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. In de Week van de Pleegzorg worden overal in Nederland wervingsacties georganiseerd, Jeugdformaat vraagt aandacht voor pleegzorg met de reizende foto-expositie. Fotograaf Rogier Maaskant maakte 15 portretten van pleegkinderen, pleegouders en ouders. Deze foto’s en de bijbehorende verhalen laten zien hoe belangrijk het is dat er pleegouders zijn voor kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. 

Jeugdformaat zoekt pleegouders

Ieder kind hoort op te groeien op een veilige plek, met liefde en structuur. Helaas is dat voor sommige kinderen niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Jeugdformaat pleegouders.Pleegouders hoeven geen superhelden te zijn; het zijn juist hele gewone mensen. Die door heel gewoon te doen, super veel kunnen betekenen voor een pleegkind. Meer informatie: www.wordpleegouder.nl

Waar kan ik de tentoonstelling bekijken?

Kijk op www.jeugdformaat.nl/supergewoon voor de agenda.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.