Resultaten actieonderzoek: 'Voorkomen van uitval in pleegzorg'

In het online magazine 'Voorkom breakdown en uitval pleegouders: wat werkt in de praktijk?' vind je de resultaten van het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg. Daarin werkten Jeugdformaat en negen andere pleegzorgaanbieders samen met het NJI aan het verminderen van uitval van pleegouders en het verminderen van 'breakdown'; de ongeplande en ongewenste beëindiging van een pleegzorgplaatsing. 

De pleegzorgorganisaties gingen in 2018 elk aan de slag met hun eigen actieplan. Al snel waren er overeenkomsten zichtbaar in de aanpak, zoals het verbeteren van communicatie en de inzet van tijdelijke, praktische ondersteuning aan pleeggezinnen door pedagogisch medewerkers, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

Actieplan Jeugdformaat

Om toe te werken naar duurzamere plaatsingen hebben we allereerst onze visie als organisatie op gezinsopvang opgefrist. Met deze visie als uitgangspunt hebben we vervolgens onze werkwijze aangepast. 

In ons actieplan hebben we ingezet op extra ondersteuning van onze pleeggezinnen, met de inzet van hulpverleners (pedagogisch medewerkers) en vrijwilligers. 

Daarnaast zijn we volop bezig om de nazorg voor onze pleegouders (na een plaatsing) structureel te verbeteren.

Oorzaken van uitval

Onderdeel van het actieonderzoek was een onderzoek naar de reden waarom pleegouders stoppen. Belangrijke oorzaken waren miscommunicatie, moeizame samenwerking en gebrek aan ondersteuning. Voor de betrokken organisaties was dat een pijnlijke uitkomst, maar wel een uitkomst die duidelijk maakt wat ze kunnen doen om uitval te voorkomen.

In het online magazine komen de uitkomsten van het actieonderzoek aan bod, aan de hand van concrete verhalen uit de praktijk. Het magazine bevat interviews, korte video's, reportages en lijstjes met tips en aandachtspunten. Het is belangrijk om samen te blijven leren over hoe we de pleegzorg kunnen blijven verbeteren. In opvolging van dit actieonderzoek en magazine starten we daarom een leernetwerk voor pleegzorgprofessionals, waarvoor betrokkenen nadrukkelijk uitgenodigd worden.  

Meer informatie vind je ook in het Onderzoeksrapport Waarom stoppen pleegouders?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.