Resultaten vragenlijst tevredenheid pleegouders

Dit voorjaar hebben 407 pleegouders (37,6%) onze anonieme vragenlijst ingevuld over hun tevredenheid als pleegouder bij Jeugdformaat. Het resultaat: Pleegouders zijn over het algemeen tevreden met onze ondersteuning, daar zijn we heel blij mee! Maar er zijn ook een aantal punten die beter kunnen en moeten.

Elke twee jaar houden we een anonieme enquête onder onze pleegouders om te horen hoe tevreden zij zijn met onze ondersteuning en wat er eventueel beter kan. Dit jaar was deze vragenlijst in nauwe samenwerking met de Pleegouderraad Haaglanden (POR) opgesteld. Met de uitkomsten gaan we concrete verbeteringen in onze werkprocessen en ondersteuning aan pleegouders doorvoeren. 

Belangrijkste verbeterpunten: Hier gaan we mee aan de slag!

In samenwerking met de Pleegouderraad zijn de uitkomsten van de tevredenheid en behoeftepeiling bekeken. Samen hebben we een aantal aandachtspunten geformuleerd waar Jeugdformaat het komende jaar mee aan de slag gaat. Je vindt ze hieronder:

Met onze trainingen aan pleegouders wil Jeugdformaat hen zoveel mogelijk ondersteunen in het pleegouderschap. Uit de resultaten blijkt dat bijna de helft van de pleegouders geen gebruik maakt van ons aanbod. 

 • 47,4% van de pleegouders heeft naast de “STAP-training” en “pleegouder in de praktijk” geen training, cursus of thema-avond bijgewoond ter versterking van de deskundigheid als pleegouder.
 • Van die groep die geen training, cursus of thema-avond bijwoont, geeft 18,3 % aan het tijdstip niet handig te vinden, 14% de locatie niet handig te vinden en 8,6% de onderwerpen niet aansprekend te vinden. 
 • Op de vraag “wat zou ervoor zorgen dat je vaker naar een training of thema-avond zou gaan?” worden elementen genoemd als: een relevant, aansprekend onderwerp (17,8%), het tijdstip (17,5%) en betere bereikbaarheid (12,6%). 

Wij vinden dat dit beter kan: Wat gaan we doen?
Factoren als onderwerp, tijdstip en locatie van de trainingen zijn elementen waar Jeugdformaat rekening mee kan houden. We proberen zoveel mogelijk af te stemmen met alle pleegouders. 

 • Om laagdrempeliger trainingen aan te bieden aan pleegouders starten we een pilot in 2017 met een training in de vorm van e-learning. 
 • In samenwerking met de Pleegouderraad Haaglanden kijken we naar actuele relevante onderwerpen voor pleegouders.

Ongeveer 25% van de pleegouders geeft aan onvoldoende informatie over de achtergrond en problemen van het pleegkind te hebben gekregen voordat de pleegouder ervoor koos het kind op te nemen in het gezin.

Wat gaan we doen?
Om te achterhalen waar hier precies het knelpunt zit, is er verder onderzoek nodig. Jeugdformaat gaat gericht onderzoek doen onder pleegzorgbegeleiders en bij onze afdeling Bemiddeling en Matching.

Wanneer pleegouders een klacht hebben, is het belangrijk dat zij weten waar zij terecht kunnen met hun klacht en hoe daar mee om te gaan. Ook is het belangrijk dat pleegouders weten welke vergoedingen er bestaan voor kosten (bijzondere kosten) van hun pleegkind(eren). Jeugdformaat wil pleegouders hier passend over informeren.

Bekendheid met de klachtenprocedure en vergoedingen: Ongeveer 30% van de pleegouders geeft aan niet goed geïnformeerd te zijn over de klachtenprocedure bij Jeugdformaat. Ongeveer 18% vindt zich onvoldoende geïnformeerd over de vergoedingen.

Wat gaan we doen?

 • Onze pleegzorgbegeleiders brengen deze regelingen periodiek onder de aandacht bij pleegouders. 
 • We informeren pleegouders via onze nieuwsbrief structureel over deze onderwerpen.
 • Met het lanceren van de nieuwe pleegouderomgeving is het declareren zichtbaarder en gebruiksvriendelijker geworden. De klachtenregeling en uitleg over vergoedingen zijn hier eenvoudig te vinden. 
 • We geven de klachtenregeling en de uitleg over vergoedingen een nog prominentere plek in de eigen Jeugdformaat-omgeving van pleegouders. 
  (pleegouder.jeugdformaat.nl/dashboard)

Alle uitkomsten bekijken? Download dan het volledige verslag: 

Tevredenheid & behoeftepeiling pleegouders 2016

Nogmaals heel veel dank aan alle pleegouders die mee hebben gedaan aan dit onderzoek!