Ruim 400 pleegouders geven hun mening over Jeugdformaat

Vandaag sluit de termijn voor het invullen van de vragenlijst tevredenheid pleegouders 2016. Ruim 400 pleegouders gaven hun feedback over onze ondersteuning. Daar zijn we heel blij mee, want met uw input kunnen we onze ondersteuning blijven verbeteren! 

Elke twee jaar houden we een anonieme enquête onder onze pleegouders om te horen hoe tevreden u bent met onze ondersteuning en wat er eventueel beter kan. Dit jaar is de vragenlijst in nauwe samenwerking met de Pleegouderraad Haaglanden opgesteld. 

Onze vragenlijst over de tevredenheid is een belangrijk instrument om concrete verbeteringen in onze werkprocessen en ondersteuning aan pleegouders door te voeren. We gaan deze zomer aan de slag met alle input en houden u natuurlijk op de hoogte van de uitkomsten!