Start Week van de Pleegzorg met theatervoorstelling “Open Deuren”

Op woensdag 28 oktober 2020 om 9.45 uur start de Week van de Pleegzorg met een speciale toneelvoorstelling ‘Open deuren’ in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Belangstellenden kunnen deze voorstelling online bijwonen en met aspirant-pleegouders, pleegkinderen en pleegouders van gedachten wisselen.

Open Deuren livestream

Woensdagochtend 28 oktober 2020
Voorstelling 9.45 – 10.30 uur & paneldiscussie tot 11.00 uur
Livestream live 9.30 uur
Aanmelden kan via deze link.

Stap in de wereld van pleegzorg met de interactieve voorstelling ‘Open Deuren’ van Theatergroep Mangrove en ontdek wat pleegzorg voor kinderen en hun ouders kan betekenen. Ontroerende momenten, pittige uitdagingen maar ook bijzonder alledaags. In 30 minuten laten we zien en voelen wat het pleegouderschap voor kinderen, ouders en pleegouders betekent. Theaterdiva en pleegmoeder Karin Bloemen opent de voorstelling. Na de voorstelling delen kinderen en pleegouders hun ervaringen en beantwoorden vragen. Behalve aspirant pleegouders wordt ook de pers uitgenodigd.

Week van de Pleegzorg

Meer dan 23.000 kinderen werden in 2019 (tijdelijk) opgevangen in een pleeggezin. Het aantal kinderen voor wie pleegzorg nodig is, groeit. Ook blijven steeds meer kinderen langer in een pleeggezin. Daarom zijn er elk jaar 3500 nieuwe pleegouders nodig. Tijdens de Week van Pleegzorg zet Pleegzorg Nederland deze opgave op de agenda.

Na de Week van de Pleegzorg kunnen gemeenten en pleegzorgorganisaties de voorstelling naar hun regio halen om aspirant-pleegouders op bijzondere wijze te laten kennismaken met het pleegouderschap.

Campagne Open je wereld

De voorstelling is onderdeel van de landelijke bewustwordingscampagne Open je wereld die pleegzorgorganisaties en gemeenten ondersteunt in hun wervingsactiviteiten voor nieuwe pleegouders. Vorig jaar haalde de landelijke aftrap de media in Beau en Shownieuws. RTL Nieuws, NOS Journaal, Jeugdjournaal, Radio 1 en vele andere landelijke en regionale media besteedden aandacht aan pleegzorg tijdens de Week van Pleegzorg. Dankzij de campagne namen in slechts 9 weken bijna 2400 mensen contact op met een pleegzorgorganisatie voor meer informatie.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.