Training: Omgaan met ouders met een licht verstandelijke beperking

Dit najaar organiseren de William Schrikker Groep en Jeugdformaat een LVB training. Een training waar dieper wordt ingegaan op het thema Licht Verstandelijk Beperkt. Deze training is speciaal voor pleegouders. Er wordt ingegaan op praktische vragen en met elkaar worden tips en adviezen uitgewisseld, hoe het beste te kunnen omgaan met gedrag. U zult veel herkennen van het gedrag van uw LVB ouder of pleegkind.

Soms is opvoeden zo moeilijk dat de opvoedingssituatie thuis niet langer toereikend is. Dan wordt er gezocht naar een alternatieve opvoedingsomgeving. Pleeggezinnen bieden zo’n alternatief. 

In de pleegzorg komen wij vaak kinderen van ouders met een beperking tegen. 

U, als pleegouder, komt deze kinderen en ouders ook tegen. Het is voor ouders niet makkelijk om hun eigen kind niet op te kunnen voeden. Het kan zijn dat ouders het niet eens zijn met de plaatsing van hun kind in een pleeggezin.

Voor pleegouders kan dit betekenen dat zij ouders tegenkomen die boos zijn, verdrietig zijn en daardoor niet makkelijk toegankelijk zijn. Terwijl ouders een belangrijke rol in het leven van hun kind blijven spelen en het dus belangrijk is voor het kind dat ouders en pleegouders goed samenwerken.

Daarom nodigen WSP en Jeugdformaat pleegouders uit om deel te nemen aan een training die speciaal ontwikkeld is voor pleegouders. De training bestaat uit drie avonden, met als thema’s:

  • Wat is een licht verstandelijke beperking, wat vraagt dat van een opvoeder en wat werkt hierbij in de opvoeding en communicatie; handvatten voor de pleegouder.
  • Welke kwetsbaarheid zien we bij ouders en kinderen met een licht verstandelijke beperking en welke gevolgen kan dat hebben; wat kun je daarmee als pleegouder?
  • Samenwerken met ouders van pleegkinderen; wat werkt?

Docenten

De training wordt verzorgd door Evelien Stoppelenburg , tel: 06-46601461 en Jacqueline van der Boor, tel: 06-24649042, ervaren trainers en pleegzorgwerkers uit de regio. 

Wanneer?

Deze training bestaat uit 3 avonden: dinsdag 15 oktober, dinsdag 29 oktober en dinsdag 5 november.

Aanmelden

We nodigen pleegouders van harte uit om alleen of met uw partner hieraan deel te nemen. Schrijf nu in, er is een beperkt aantal plaatsen. De training zal starten bij voldoende deelnemers. Inschrijven kan door een email te sturen naar Jacqueline v.d. Boor, email: jvdboor@wsg.nu

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.