Uitnodiging "Together We Dance"

Ook dit jaar gaat Dancin’ Delft, ( na een behoorlijke stille periode van Corona) dankzij de financiële ondersteuning van Fonds 1818, stichting SHDJ en de gemeente Rijswijk, de voorstelling geven en wel op zaterdag 25 juni 2022 in het theater te Rijswijk.

Dit jaar zullen wij onze show gratis aanbieden aan:

  • De ouderen van 65 jaar en ouder en woonachtig in Delft & Rijswijk;
  • De kinderen die onder de begeleiding van Stichting Jeugdformaat vallen;
  • De medewerkers van de Sociale Werkplaatsen/ Participatiebedrijven;
  • De gehandicapte medemens;
  • De kinderen van de Stichting het Vergeten Kind.

Hieronder treft u de zaken op een rijtje aan:

Op zaterdagmiddag 25 juni a.s. van 13:30 uur tot 16:30 wordt deze gratis dansvoorstelling gegeven; de zaal is open vanaf 12:30 uur.

Bij aankomst in het theater kunt u de jassen afgeven aan de garderobe, hier zijn geen kosten aan verbonden;

Dancin’ Delft trakteert u op een grandioze dansvoorstelling met deelnemers in de leeftijden 2,5 tot en met circa 70 jaar;

In de pauze krijgt u een gratis consumptie;

Bent u slecht ter been en heeft u ondersteuning nodig, dan kunt u natuurlijk een kaart extra besteld worden voor de begeleider

Voor groepen kunnen wij kosteloos voor vervoer zorgen

Kortom: een leuke middag ontspanning, denken wij.

Het aantal kaarten voor rolstoel gebonden bezoekers is helaas zeer beperkt maar we kunnen melden dat ‘wie het eerst komt, het eerst maalt”. Maar natuurlijk ook: OP = OP.

Wilt u graag naar deze dansvoorstelling komen, neem dan contact op met ondergetekende via email: voorzitter@friends4dance.nl 

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.