Uitnodiging van JongWijs voor jongeren (tussen 12 en 23 jaar) met ervaring in de pleegzorg

Op 11 juni 2022 organiseert JongWijs het JongWijsEvent: the magic edition. Een toffe dag in Utrecht, speciaal voor jongeren tussen 12 en 23 jaar met ervaring in de pleegzorg - dus ook eigen kinderen van pleegouders!

Op het event ontmoet je andere jongeren, zijn er leuke workshops, spellen en activiteiten, kun je luisteren naar de inspirerende verhalen van (pleeg)jongeren en andere sprekers en geeft illusionist Nigel Otermans de dag een magisch tintje met een spectaculaire show. 

Naast het ontmoeten van andere jongeren en alle activiteiten draait het JongWijsEvent ook om het laten horen van de stem van pleegjongeren: wat vinden zij van pleegzorg, wat gaat goed en wat zou er beter kunnen? Op het event kunnen (pleeg)jongeren laten weten wat zij van pleegzorg vinden, in workshops leren hoe je je stem kunt laten horen en hoe je samen met je pleegzorgorganisatie de pleegzorg kunt verbeteren. 

Wil je als professionals naar het JongWijsEvent komen, bijvoorbeeld samen met een aantal jongeren van jouw organisatie? Je bent van harte welkom! Het event is gratis: meedoen kost niets, er is eten en drinken en reiskosten kunnen worden vergoed. Aanmelden kan op www.jongwijs.org/event

Praktisch:

  • Voor wie: iedereen met ervaring in de pleegzorg tussen 12 en 23 jaar
  • Wanneer: 11 juni 2022 van 11.30 tot 19.00 uur
  • Waar: Kanaal30, Utrecht
  • Aanmelden: www.jongwijs.org/event

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op met Dennis, je kunt hem appen op 0613482459. Mailen kan ook naar info@jongwijs.org

*Trailer voor het event op Youtube: https://youtu.be/7JXDApMpSvI

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.