V100 in de Tweede Kamer: Pleegouders praten mee

door Marja Wijnties (Pleegouderraad Haaglanden) -

De Tweede Kamer heeft voor het eerst 100 Nederlanders uitgenodigd om vragen voor te bereiden voor verschillende beleidsterreinen, V100 genoemd. Via de Nederlandse Vereniging van Pleegouders ben ik uitgenodigd om de stem van de pleegouders daarbij te laten doorklinken. Een unieke ervaring!

Ieder jaar op de derde woensdag in mei legt het kabinet verantwoording af aan de Tweede Kamer: waaraan is het geld uitgegeven en is dat aan de juiste zaken besteed?

Na die woensdag, waarop het hele regeringsbeleid onder de loep wordt genomen, mag in de periode daarna elke minister en staatssecretaris langskomen in de Tweede Kamer om verantwoording af te leggen over zijn/haar specifieke beleid. Op 29 juni zijn de minister en staatssecretaris van VWS aan de beurt.

Aan de slag
Op maandag 22 mei was het zover. Om half 10 begon de dag met een welkom door Khadija Arib, de voorzitter van de Tweede Kamer. Francine Giskes van de Algemene Rekenkamer vertelde over het belang van het verantwoording afleggen. Pieter Duisenberg, tweede kamerlid voor de VVD en initiatiefnemer voor deze V100 sloot de algemene introductie af met uitleg over hoe dat dan zit met de begroting en de verantwoording.
 
Na een heerlijke lunch in het ledenrestaurant aan het werk. Ik zat aan de tafel voor jeugdzorg en samen met hulpverleners, managers en een paar andere pleegouders uit heel Nederland hebben we eerst gekeken welke thema’s wij belangrijk vonden. Samen met mijn collega-pleegouders gingen we aan de slag met continuïteit en privacy.

18+
De kunst was om de juiste aanknopingspunten te vinden. Dus eerst lezen en spitten in jaarverslag, regeerakkoord en begroting en dan vragen formuleren. We hebben o.a. gevraagd of de minister ervoor kan zorgen dat ook de 18+-jongere kan krijgen waar hij behoefte aan heeft (continuïteit) en wat de minister heeft gedaan aan het feit dat de privacy geregeld geschonden wordt bij het toekennen van hulp.
 
Aan het eind van de dag zijn alle vragen aangeboden aan Kees van der Staaij, die heeft beloofd de vragen door te sturen naar de verschillende ministeries. Dat is inmiddels gebeurd. Een hapje en een drankje in de ledenlounge, waar normaal geen buitenstaanders komen, sloot deze intensieve en waardevolle dag af.
 
Ik heb het als een mooie kans ervaren om op deze manier de stem van pleegouders te laten horen. Een kans die je - als deze zich aan je voordoet - beslist niet voorbij mag laten gaan. 

Marja Wijnties
(voorzitter Pleegouderraad Haaglanden)
Meer weten over de pleegouderraad?