Vertrouwenspersoon voor pleegouders

Vorig jaar deed de Pleegouderraad samen met Jeugdformaat onderzoek naar de uitstroom van pleegouders. We zagen daarbij dat pleegouders soms vastlopen in een verschil van inzicht met hun pleegzorgbegeleider. Met het aanstellen van twee onafhankelijke vertrouwenspersonen, Lilian Vermeulen en Anton de Leeuw, willen we pleegouders daarbij beter ondersteunen.

Soms ontstaan er een verschil van inzicht of een probleem in de samenwerking met Jeugdformaat. Dat is heel normaal. U zult in gesprek moeten om tot een oplossing komen. Als dat niet lukt, of u vindt dat lastig, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon voor advies en/of ondersteuning.

Lees meer over de vertrouwenspersonen.