Vlielandkamp 2021

Ieder jaar gaan we vanuit Jeugdformaat en Jeugdbescherming west met 48 kinderen (24 jongens en 24 meisjes) een week op kamp naar Vlieland. Het kamp vindt plaats van zaterdag 17 t/m zaterdag 24 juli en is bedoeld voor jongens en meisjes van 6 tot en met 12 jaar die cliënt zijn van Jeugdformaat en daar wonen en/of een voogd hebben van Jeugdbescherming west.


Het gaat om kinderen die in de zomervakantie veel baat hebben bij een ontspannen vakantieweek. Het programma? Een week lang leuke dingen doen zoals; spelen op het wad, de vuurtoren bezoeken, speurtochten, avondspellen, naar het dorp, zwemmen, disco, strandjutten en nog veel meer

Kosten 

De kosten bedragen €35,- voor kinderen die thuis of in een pleeggezin wonen en €70,- voor kinderen die in een gezinshuis wonen. Binnen Jeugdformaat kunnen kinderen aangemeld worden via de pleegzorgbegeleider, gezinshuisouder of (gezins-) voogd. De aanmelding moet vóór 1 mei 2021 binnen zijn. 

Let op: alle aanmeldingen die op of na 1 mei 2021 binnenkomen, belanden automatisch op de wachtlijst. Uit alle vooraanmeldingen wordt een selectie gemaakt zodat de groep evenwichtig is samengesteld. Deze aanmelding is dus geen garantie op een plek. Je hoort zo snel mogelijk na 1 mei of het door jou aangemelde kind is geselecteerd.

Aanmelden

Wil je meer weten, of een pleegkind aanmelden voor het kamp? Neem dan contact op met je pleegzorgbegeleider. 

Meer lezen?

Bekijk deze folder.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.