Wat heeft de Pleegouderraad bereikt in 2016?

2017 ligt voor ons. Natuurlijk blijven we als Pleegouderraad met veel enthousiasme en energie opkomen voor de belangen van u en uw pleegkinderen. Dit is ook een mooi moment om even terug te blikken op wat we als POR voor u in het afgelopen jaar hebben bereikt.

  • Samen met Jeugdformaat hebben we ervoor gezorgd dat ondersteuning voor pleegoudervoogden is geregeld. 
  • We hebben bij de gemeenten aan tafel gezeten en onze bijdrage gegeven aan het advies over de pleegzorg in Haaglanden. We blijven nauwlettend volgen hoe het daar verder mee gaat.
  • De POR heeft onderzoek gedaan naar de uitstroom van pleegouders. Met de resultaten van dat onderzoek gaan we samen met Jeugdformaat ervoor zorgen dat pleegouders beter ondersteund worden, zodat onnodige uitstroom voorkomen kan worden. U hoort daar binnenkort meer over.
  • We hebben ook meegedacht over de vragen van het tevredenheidsonderzoek, waaraan u dit jaar heeft deelgenomen. Met de uitkomsten van dit onderzoek gaan we aan de slag.
  • Op ons initiatief is een pilot gestart voor een Buddyproject, waarbij ervaren pleegouders startende pleegouders ondersteunen.

Zoals gezegd zijn we er ook in 2017 voor u. We horen het graag als u ideeën heeft of vindt dat ergens aandacht voor moet komen. Dat kan via e-mail (porhaaglanden@gmail.com) en natuurlijk ook via de Facebookgroep voor pleegouders van Jeugdformaat.

Marja Wijnties (voorzitter Pleegouderraad Haaglanden)