Wat is pleegzorgverlof en wanneer heb ik er recht op?

Als je een pleegkind in huis neemt voor een langdurende plaatsing, heb je recht op vier weken verlof en een uitkering tijdens het verlof. Zo hebben jij en je pleegkind tijd en ruimte om aan elkaar te wennen. Nieuwsgierig naar de voorwaarden? Lees in de 'Vraag en antwoord' hieronder hoe het precies werkt.

Vraag en antwoord

Voorwaarde voor pleegzorgverlof is dat een pleegkind op het adres van de pleegouder staat ingeschreven. 

Alleen langdurende plaatsingen komen in aanmerking, deeltijd- en crisispleegouders kunnen geen gebruik maken van dit verlof.

Pleegzorgverlof vraag je aan bij je werkgever. Je doet dit minimaal 3 weken voordat je het verlof wilt opnemen. Je kunt het verlof opnemen vanaf 4 weken voordat het kind in je gezin komt. Het verlof duurt uiterlijk tot en met 22 weken na de komst van het kind.

Je kunt het verlof op 2 manieren opnemen:

  • maximaal 4 weken aaneengesloten binnen 26 weken;
  • verspreid over 26 weken.

Bij je aanvraag laat je je werkgever weten hoe je het verlof wilt opnemen. Een werkgever mag in principe niet weigeren om het verlof verspreid op te nemen. Dit mag alleen als het bedrijf hierdoor ernstig in de problemen komt.

Uitkering
Heb je een uitkering? Dan neem je de 4 weken verlof in een aaneengesloten periode op.

Als jouw partner in loondienst werkt, kan hij of zij ook pleegzorgverlof aanvragen bij de werkgever. Jullie hoeven het verlof niet tegelijk op te nemen.

Je hebt recht op maximaal 4 weken pleegzorgverlof. Het verlof kan ook korter dan 4 weken duren. Je kunt het verlof verspreid opnemen binnen een periode van 26 weken.

Opbouw vakantiedagen tijdens pleegzorgverlof
Tijdens het pleegzorgverlof bouw je vakantiedagen op. De werkgever mag niet vragen om het verlof te compenseren met vakantiedagen.

Ziekte tijdens pleegzorgverlof
Als je ziek wordt tijdens het pleegzorgverlof, loopt het verlof gewoon door.

Tijdens je verlof heb je recht op een pleegzorguitkering. De uitkering duurt zo lang als het verlof. Je werkgever vraagt de uitkering voor je aan.

Adoptie-uitkering of pleegzorguitkering aanvragen
Ben je in loondienst? Dan vraagt jouw werkgever de pleegzorguitkering voor je aan bij UWV. Op de website van UWV kun je lezen hoe UWV uw uitkering berekent. Je hebt geen recht op salaris tijdens het pleegzorgverlof.

Heb je een WW-uitkering, ziektewetuitkering of een loongerelateerde WGA-uitkering? Dan vraag je de adoptie-uitkering of pleegzorguitkering zelf aan bij UWV.

Voor beide ouders uitkering mogelijk
Werkt jouw partner in loondienst en neemt hij of zij ook pleegzorgverlof op? Dan heeft hij of zij ook recht op een uitkering tijdens het verlof. 

Pleegzorguitkering bij gespreid verlof
Het maakt voor de uitkering geen verschil als je het pleegzorgverlof verspreid opneemt.

Meer lezen over je rechten als pleegouder?