Week van de Pleegzorg (30 okt t/m 6 nov)

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat een kind een veilig thuis heeft om op te groeien. Helaas is dit voor tienduizenden kinderen in Nederland niet zo. Voor deze kinderen zijn pleegouders onmisbaar. Tijdens de Week van de Pleegzorg (30 oktober t/m 6 november) vragen wij samen met Omroep West, de gemeenten in Haaglanden en Pleegzorg Nederland aandacht voor het belang van wat pleegouders doen en het tekort aan pleegouders. Dit doen we onder meer met een bijzondere documentaire over een pleeggezin en met de start van een nieuwe landelijke campagne.

40.000 kinderen in Nederland kunnen niet thuis wonen, 22.000 kinderen worden in een pleeggezin opgevangen. In onze regio zijn er 1100 pleegouders, die 1200 pleegkinderen in hun gezin een thuis bieden.

Met deze week willen wij meer mensen laten nadenken over pleegzorg en over wat zij in hun omgeving voor kwetsbare kinderen kunnen doen. Jaarlijks hebben tienduizenden kinderen voor korte of langere periode een veilig thuis nodig. Jeugdformaat begeleidt en ondersteunt pleegkinderen, ouders en pleegouders hierin zoveel als mogelijk.

Mediaweek en Documentaire ‘Hijltje’ 

Om het belangrijke werk van pleeggezinnen, pleegzorgmedewerkers en jeugdbeschermers in de schijnwerpers te zetten, is het van 28 oktober t/m 3 november ‘Week van de Pleegzorg’ bij Omroep West. 

Jeugdformaat heeft in samenwerking met Omroep West en de gemeenten in Haaglanden de documentaire: ‘Hijltje, de film’ gemaakt. Documentairemaker Erik Kooyman heeft op een prachtige manier de mooie en ook moeilijke momenten van pleegzorg in beeld gebracht. 


Op zowel Radio West, TV West, als de online kanalen van de regionale omroep, is er in deze week veel aandacht voor pleegzorg. Pleegouder, (ex-)pleegkinderen en jeugdbeschermers vertellen hun vaak indrukwekkende verhalen. Op 89.3 Radio West hoor je bij presentatoren Bas Muijs, Patrick van Houten en Tjeerd Spoor iedere dag mensen die te maken hebben met pleegzorg. 


Landelijke campagne voor pleegouders van start 

Op woensdag 30 oktober gaat ook een nieuwe landelijke campagne van start om meer pleegouders te werven door heel Nederland. Er zijn 3500 nieuwe pleegouders nodig. Met deze nieuwe campagne willen we vooral bewustwording creeëren bij het grote publiek over wat pleegzorg allemaal kan zijn. De kick-off van deze campagne is in Utrecht op het Centraal Station. 

Je kunt de activiteiten in deze week uiteraard volgen via onze Social Media kanalen en via Omroep West. 

Pleeggezinnen in het zonnetje 

Deze actieweek is ook een moment om, samen met gemeenten, pleegouders en pleegkinderen even extra in het zonnetje te zetten. Samen met verschillende partners organiseert Jeugdformaat gratis leuke activiteiten voor pleeggezinnen. Van een kartclinic tot jumpen bij Jump One in Zoetermeer. 

Bekijk hier alle activiteiten. Er is nog plek in de Ninja workshop en bij het buikdansen! 

Je kunt de activiteiten in deze week uiteraard volgen via onze Social Media kanalen en via Omroep West. 

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.