Declareren

Gepubliceerd op: 03 juni 2024

Helaas is het op dit moment nog steeds niet mogelijk om in te loggen in het portaal op de website. Daarom hebben we een tijdelijke oplossing bedacht. 

We verwachten dat deze tijdelijke oplossing alleen geldt voor deze declaratieronde. De volgende maand zal het naar verwachting weer mogelijk zijn om te declareren via het portaal zoals je gewend bent.

We willen jou vragen om deze keer jouw pleegzorgdeclaratie(s) in te dienen door middel van onderstaande linken in het formulier. Wanneer je dit doet voor donderdag 6 juni zal de pleegzorgvergoeding worden uitbetaald op de gebruikelijke uitbetaaldatum. Op deze manier heeft het onderhoud aan de website dus geen invloed op de uitbetaling!

 Je vult het declaratieformulier of de bijzondere kosten declaratie in en mailt deze indien nodig met facturen/bonnen naar plzdeclaraties@jeugdformaat.nl.

Onze excuses voor het ongemak. We hopen dat deze tijdelijke manier van declareren zo duidelijk is en dat je hier zonder problemen mee aan de slag kan!

Mocht je nog vragen hebben hierover, neem dan gerust contact op met het Servicecentrum via pleegzorg@jeugdformaat.nl of via telefoonnummer 070-850 12 34 (tussen 9-12 uur).


Klik hieronder op het formulier dat je nodig hebt om te declareren. 

Declaratieformulier                    Bijzondere kosten declaratie

 

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.