Helpen herinneren

We willen allemaal weten waar we vandaan komen: waar we geboren zijn, waar we naar school gingen, wie onze ouders zijn en wie onze vrienden waren. Dit is essentieel voor het ontwikkelen van onze identiteit. Voor veel pleegkinderen is het vinden van antwoord op deze vragen niet gemakkelijk. 

Vooral pleegkinderen die van jongs af aan op verschillende plekken en bij verschillende mensen hebben gewoond, weten vaak niet meer hoe hun verleden precies in elkaar zit. Wat gebeurde in de periode in dat pleeggezin? Hoe was het in dat internaat? 

Verwarrend verleden

Ook begrijpen pleegkinderen niet altijd waarom ze naar een pleeggezin moesten of waarom ze in een internaat woonden. In plaats van een ordelijk achtergrondverhaal is hun verleden vaak verwarrend. Soms hebben ze zelfs geen enkel beeld van hun ouder(s).

Levensboek helpt

Om kinderen te helpen gebeurtenissen uit hun verleden te plaatsen en begrijpen, kun je met je pleegkind een Levensboek maken. 

Een Levensboek is een boek of zijn meerdere boeken gevuld met gegevens, foto’s en tekeningen. Het boek verhuist met het kind mee en wordt steeds aangevuld. Op deze manier weet het kind wat er gebeurd is en wanneer. Het boek geeft houvast, zelfs als er onprettige gebeurtenissen in staan.

Het maken van een Levensboek kan het kind helpen om zich los te maken van leed en verdriet en helpen om verder te gaan. Als het verleden een plek heeft, kan het kind zich bovendien makkelijker hechten aan pleegouders. Je pleegzorgbegeleider kan je helpen met het maken van een Levensboek voor je pleegkind. Sommige kinderen hebben bij de plaatsing al een Levensboek bij zich. 

Wat kun je als pleegouder nog meer doen?

Wees zo eerlijk mogelijk over de achtergrond van je pleegkind. Zodra het kind eraan toe is, kun je meer vertellen over zijn verleden of het kind helpen met het ophalen van herinneringen. Heeft je pleegkind vragen over het verleden? Probeer antwoord te geven. Vind je dit lastig, bijvoorbeeld omdat er vervelende dingen zijn gebeurd? Overleg dan met je pleegzorgbegeleider.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.