Liefdevol pleeggezin gezocht voor Leya (16) en Alina (1)

Gepubliceerd op: 01 februari 2024

Leya is een veerkrachtig en gemotiveerd meisje van 16 jaar oud. Ze volgt een Mbo-opleiding in Gouda en houdt van dansen, zingen en paardrijden. Op 14-jarige leeftijd is Leya uit huis geplaatst wegens een onveilige thuissituatie. Ze is zwanger geraakt en bevallen van haar dochtertje Alina. Alina is een lief en ondernemend meisje van inmiddels 1 jaar oud. Op dit moment wonen Leya en Alina in een moeder-kindhuis. 

Leya zou ontzettend graag samen met haar dochtertje in een warm, open, flexibel en steunend pleeggezin willen wonen waar zij de ruimte krijgt om naast moeder, ook het 16-jarige meisje te kunnen zijn. We zijn voor Leya en Alina op zoek naar pleegouders waar Leya ondersteuning krijgt in de opvoeding, waar duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden, waar zij ontlast wordt in haar rol als moeder en waar vooral veel liefde en aandacht is voor beiden.

 

Het is niet mogelijk voor Leya om bij haar moeder te wonen, maar de band tussen hen is goed. Ze brengt daarom ook graag de weekenden en vakanties bij haar door. Alina kan maximaal 2 dagen per week naar het kinderdagverblijf. Belangrijk is dat het pleeggezin de overige dagen de zorg voor Alina kan dragen zodat Leya naar school en stage kan. De voorkeur gaat uit naar een pleeggezin in de regio Den Haag zodat de basis hetzelfde kan blijven en Leya in de buurt van haar moeder blijft wonen. Daarnaast is het wenselijk dat er (op korte termijn) twee kamers beschikbaar zijn bij de pleegouders thuis.

 

Wil jij in gesprek over het pleegouderschap voor Leya en Alina? We onderzoeken de mogelijkheden graag samen met jou. Voor meer informatie vragen we je om contact op te nemen met Bemiddeling & Matching via benm@jeugdformaat.nl of telefonisch via 070-8501200. Voordat je contact met ons opneemt verzoeken we je om het eerst met je pleegzorgbegeleider te bespreken.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.