Pleeggezin gezocht voor Gijs (13) waar hij verder mag opgroeien

Gepubliceerd op: 19 februari 2024

Gijs is een lieve jongen van 13 jaar. Door omstandigheden van zijn ouders, kan Gijs helaas niet bij hen blijven wonen. Daarom zoeken wij een perspectief biedende plek in Zoetermeer (of direct op fietsafstand). Deze plek is voor hem belangrijk vanwege zijn contact met zijn ouders, zijn school en zijn bijbaantje in Zoetermeer.


Gijs is een lieve jongen van 13 jaar. Door omstandigheden van zijn ouders, kan Gijs helaas niet bij hen blijven wonen. Daarom zoeken wij een perspectief biedende plek in Zoetermeer (of direct op fietsafstand). Deze plek is voor hem belangrijk vanwege zijn contact met zijn ouders, zijn school en zijn bijbaantje in Zoetermeer.


Gijs heeft brede interesses en stelt vragen over verschillende onderwerpen. Hij heeft interesse in andere landen en talen. Hij heeft gevoel voor humor en kan met zijn vader (met wie hij heel goed contact heeft) heel veel grapjes maken. In zijn vrije tijd houdt hij van lezen, muziek en spelen op zijn computer.
We zoeken voor Gijs een warm gezin. Het is voor hem belangrijk dat hij positief benaderd wordt. Gijs is door zijn situatie gewend veel zijn eigen regels te bepalen, hij zal moeten wennen aan het volgen van regels en grenzen in een gezin. Hij staat er voor open om dit te leren. Hij heeft een warme, begrenzende opvoedsituatie nodig. Hij eet graag met elkaar aan tafel, en zoekt warmte en aandacht. Maar ook dat er ruimte is voor het contact en de rol van zijn ouders (met name is het contact met zijn vader heel belangrijk). 

Wil jij in gesprek over het pleegouderschap voor Gijs? We onderzoeken de mogelijkheden graag samen met jou. Voor meer informatie vragen we je om contact op te nemen met Kim (Regisseur Pleegzorg) via regisseurpleegzorg@jeugdformaat.nl of telefonisch via 0625688735.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.