Pleegouderraad gaat gesprek aan met VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Gepubliceerd op: 13 september 2023

In mei nam de pleegouderraad van Jeugdformaat deel aan het jaarlijks overleg van de landelijke pleegouderraad (LOPOR). Deze keer was Maarten van Ooijen (staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en sport) te gast. Vele onderwerpen passeerden de revue. Zoals het woonplaatsbeginsel, de rechten van pleegouders en bijzondere kosten. Ook  onderwerpen als decentralisatie van de jeugdzorg, de willekeur en verschil van interpretatie van wetgeving en uitvoering in beleid tussen verschillende gemeente kwamen aan bod. 

Pleegouderraad gaat gesprek aan met VWS

In mei nam de pleegouderraad van Jeugdformaat deel aan het jaarlijks overleg van de landelijke pleegouderraad (LOPOR). Deze keer was Maarten van Ooijen (staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en sport) te gast. Vele onderwerpen passeerden de  revue. Zoals het woonplaatsbeginsel, de rechten van pleegouders en bijzondere kosten. Ook  onderwerpen als decentralisatie van de jeugdzorg, de willekeur en verschil van interpretatie van wetgeving en uitvoering in beleid tussen verschillende gemeente kwamen aan bod. 

Het gesprek was echter te kort voor de noodzakelijke diepgang. Om die reden heb ik de staatssecretaris een briefje gegeven met het verzoek om een keer bij ons thuis op bezoek te komen om te zien wat de alledaagse gevolgen zijn van de ingeslagen route van onze overheid rondom jeugdzorg, en in het bijzonder de pleegzorg. Ik was verbaasd en blij verrast toen ik de volgende dag werd benaderd door twee beleidsmakers van zijn ministerie met het verzoek of ze een keer op de koffie mochten komen. 

Begin augustus was het zover! De beleidsmakers kwamen op de koffie en tijdens dit gesprek heb ik hen in grote lijnen iets kunnen vertellen over mijn gezin, mijn prachtige (pleeg)kinderen en de vreselijke hobbels die we soms moeten nemen en de draconische bureaucratie die we moeten beslechten om de juiste zorg georganiseerd te krijgen. 

We hebben stilgestaan bij het belang van enige vorm van centrale regie en uniformiteit tussen gemeentebeleid en uitvoering van de wettelijke taak. Ook hebben we gesproken over de marktwerking in de jeugdzorg en de nadelige effecten voor onze kinderen. We hebben stilgestaan bij de ervaren werkdruk onder Jeugdbescherming, de tekorten binnen deze groep en de nadelige effecten daarvan voor onze (pleeg)kinderen. Maar ook het belang van voldoende toezicht op de rechten van zowel de pleegkinderen als hun (pleeg)ouders. Zo ervaren veel pleegouders dat ze met gebonden handen voor een kind moeten zorgen, omdat ze te maken hebben met een gezagsvacuüm. Zoals het recht om te geloven of niet te geloven, maar ook over juridische ondersteuning voor pleegkinderen. Verder zaken als de soms enorme (juridische) kosten waar pleegouders ongewenst mee te maken kunnen krijgen en de jungle van regeltjes, wetten en loketten waar je als pleegouders dan tegenaan loopt om die kosten vergoed te krijgen. 

Er is veel besproken, maar in essentie was steeds onze boodschap: help ons om goede pleegouders te zijn en bevrijd ons van al het gedoe eromheen. Maak de wereld wat eenvoudiger en toegankelijker voor ons als vrijwilligers en bevlogen opvoeders en maak het werk voor de zorgprofessionals weer aantrekkelijk door het belang van het kind weer centraal te stellen en niet het systeem, de angst om fouten te maken en het geld. Maar vooral, zorg dat de kinderen beter geholpen worden, ze zijn immers de toekomst en ze verdienen het zo!

Het was een goed gesprek dat smaakt naar meer. Wij blijven als pleegouderraad de belangen van alle pleegouders behartigen en willen met en voor alle pleegouders en pleegkinderen een lans blijven breken om de situatie van morgen beter te maken.  

Voel jij je geïnspireerd naar aanleiding van mijn verhaal, dan nodig ik je van harte uit om je aan te sluiten bij de pleegouderraad. Immers samen staan we sterk! Je kunt je aanmelden via pleegouderraad@jeugdformaat.nl

Namens de pleegouderraad 

Lisa Otterspoor

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.