Pleegouderraad zoekt nieuwe leden

Gepubliceerd op: 03 september 2020

Radha Jamanika-Manbodh is de nieuwe voorzitter van de Pleegouderraad (POR) van Jeugdformaat. Zij doet een oproep: “De POR heeft de ambitie om de raad uit te breiden naar 7 leden. Daarom zijn we hard op zoek naar 3 nieuwe raadsleden.”

Radha Jamanika (voorzitter Pleegouderraad) Jeugdformaat. In het dagelijks leven is naast pleegouder, HR manager en Hogeschool docent.

'...Pleegouder zijn is ingrijpend. Een pleegouder gezin zorgt voor een kind dat tijdelijk niet bij zijn/haar ouders kan opgroeien. Een pleegkind is kwetsbaar en daarom is pleegouder zijn een grote verantwoordelijkheid dat aandacht en ondersteuning verdient..'

Ik ben nu vier jaar pleegouder. Deze ervaring brengt veel voldoening met zich mee, maar levert ook nogal wat moeilijkheden op. Ik ben daar zeer kritisch op. Jeugdzorg is turbulent en complex. Het pleegouderschap is complex. Kritisch zijn op de zorg en hulpverlening aan ons als pleeggezin en uiteraard ons pleegkind, heeft er voor mij toe geleid dat ik me verder ben gaan verdiepen in de jeugdzorg en de belangen van pleegouders. Ik geloof dat alleen kritisch zijn niet afdoende is, kritisch zijn vraagt ook om het kenbaar maken van behoeftes en het concreet bijdragen aan verbeteringen. 

Ik heb me daarom eerst als raadslid en vervolgens als voorzitter verbonden aan het ingewikkelde werk van de raad. 


Wat is de pleegouderraad (POR)?

De POR voorziet de pleegouders, het bestuur/directie en de raad van toezicht van Jeugdformaat van onafhankelijk advies. De POR onderneemt op basis van een eigen plannen, strategische en concrete acties om de belangen van pleegouders te behartigen. De rechten/plichten en bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in de wet op de cliëntraden.

De POR is daarmee één van de drie onafhankelijke medezeggenschapsorganen bij Jeugdformaat. Wij hebben de ambitie om onze raad uit te breiden naar zeven leden. Daarom zijn we hard op zoek naar 3 nieuwe raadsleden. 

U leest hierover meer in de oproep hieronder!  Heeft u een vraag of opmerking. Wilt u een ervaring met ons delen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail.

De Pleegzorgraad (POR) Haaglanden zoekt 3 raadsleden

Wat doen wij?

Wij adviseren over onderwerpen als: 

 • het regiobreed Jeugdbeleid, en het pleegzorgbeleid in het bijzonder, 
 • de ervaringen, vragen, behoeftes van pleegouders en pleeggezinnen, 
 • het verbeteren van de relatie en samenwerking tussen ouders-pleegouders-kind en Jeugdzorg 
 • samenwerking met en advies voor Jeugdformaat,
 • het verbeteren van faciliteiten en ondersteuning voor pleegouders 
 • het inzichtelijk maken van wat goed gaat en wat de knelpunten zijn
 • welke verwachtingen worden waargemaakt en 
 • welke niet waar kunnen wij pleegouders verder bij betrekken?

Wie zoeken wij?

We zijn op zoek naar pleegouders van Jeugdformaat met interesse in de complexiteit van Jeugdzorg en het pleegouderschap en die hun kennis op dit terrein verder willen activeren en uitbreiden.

Als actieve sparringspartner ga u doelgericht participeren in het formuleren, adviseren en begeleiden van acties voor pleegouders.

Bent u de pleegouder die: 

 • gemotiveerd is om zich in te zetten voor pleegouders 
 • als vrijwilliger uw tijd (ongeveer 10 bijeenkomsten per jaar) en 
 • energie wil inzetten voor pleegouders  
 • woonachtig is in Den Haag en omgeving (H10) 
 • praktisch en beleidsmatig kan denken en doen 
 • over enige bestuurs- en vergaderervaring beschikt 
 • brede belangstelling heeft voor het pleegouderschap, de ambities van en samenwerking met jeugdzorg  
 • in staat is om te netwerken en goed samen te werken zowel intern (scholing, pleegzorgcafé, trajectbegeleiders, directie) als extern (ketenpartners in Jeugdzorg) 

Ontdek de pleegzorgvertegenwoordiger in uzelf!

Elke pleegouder die zich in bovenstaand profiel herkent nodigen wij uit om te reageren. U kunt uw korte motivatie zenden naar: PORhaaglanden@gmail.com. Wij nemen contact met u op.

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.