Terugblik op de Ideeënfabriek: Bouwen aan een toekomst voor pleegzorg

Gepubliceerd op: 01 augustus 2023

De volgende drie thema's kwamen daarbij naar voren:

De stem van het kind: Hierbij stond de vraag centraal hoe we beter kunnen luisteren naar het kind en hoe pleegkinderen hun eigen situatie ervaren. Het welzijn van de kinderen stond hierbij voorop.
Netwerkpleegzorg: De tweede plaats ging naar het onderwerp netwerkpleegzorg. Hierbij werd gekeken naar de voor- en nadelen van deze vorm van pleegzorg en hoe netwerkpleegouders beter ondersteund kunnen worden.

Overbelasting pleegouders: Het derde thema richtte zich op de overbelasting van pleegouders. Men wilde begrijpen waarom pleegouders soms overbelast raken en welke preventieve maatregelen kunnen worden genomen om dit te voorkomen.

Terugblik op de Ideeënfabriek:Bouwen aan een toekomst voor pleegzorg

Geschreven door: Shirley van den Berg (Pleegouderraad Jeugdformaat)

Een inspirerende en vruchtbare dag vol ideeën en enthousiasme
Op 26 juni was het zover: de Ideeënfabriek voor pleegzorg Nederland vond plaats, onder de uitstekende leiding van de NVP en het NJI. Een bijzondere bijeenkomst waar professionals, (pleeg)ouders, onderzoekers, jongeren en andere betrokkenen samenkwamen om de huidige kennisvragen scherp te stellen en te werken aan nieuwe inzichten voor de pleegzorg. Het werd een inspirerende dag vol uitwisseling van ideeën en ervaringen. 

Een kleurrijke start.
De dag begon met een kleurrijke ijsbreker. De deelnemers leerden elkaar kennen door middel van een bingokaart met vragen. Dit zorgde voor een ontspannen sfeer waarin men elkaar op een informele manier kon benaderen. Vervolgens werd de creativiteit gestimuleerd met een opdracht om een lego-eendje te bouwen, wat de diversiteit aan ideeën en perspectieven symboliseerde.

Boeiende thema's
Het hart van de Ideeënfabriek was het identificeren van de meest relevante thema's binnen de pleegzorg. De deelnemers werkten gezamenlijk aan een top 3 van belangrijke onderzoeksthema's. 

De volgende drie thema's kwamen daarbij naar voren:
De stem van het kind: Hierbij stond de vraag centraal hoe we beter kunnen luisteren naar het kind en hoe pleegkinderen hun eigen situatie ervaren. Het welzijn van de kinderen stond hierbij voorop.
Netwerkpleegzorg: De tweede plaats ging naar het onderwerp netwerkpleegzorg. Hierbij werd gekeken naar de voor- en nadelen van deze vorm van pleegzorg en hoe netwerkpleegouders beter ondersteund kunnen worden.
Overbelasting pleegouders: Het derde thema richtte zich op de overbelasting van pleegouders. Men wilde begrijpen waarom pleegouders soms overbelast raken en welke preventieve maatregelen kunnen worden genomen om dit te voorkomen.

Enthousiasme voor onderzoek
Het enthousiasme over deze onderzoeksthema's was merkbaar groot. De namen onderaan de flappen toonden aan dat veel deelnemers zich betrokken voelden bij het doen van onderzoek naar deze belangrijke vraagstukken in de pleegzorg. Dit toont aan dat er een sterke wil is om actief bij te dragen aan de verbetering van de pleegzorg.

Wat vinden jullie pleegouders in regio Haaglanden? 
Wat vinden jullie van deze onderwerpen? Hebben jullie ideeën die in deze onderzoeken meegenomen zouden kunnen worden? Of wil je misschien zelfs wel meedenken/meewerken aan een van deze onderzoeken? Laat het ons (de POR) weten door te mailen naar por@jeugdformaat.nl

Foto's zijn afkomstig van organisatie van de Ideeënfabriek (NVP en NJI)

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.