Kortingen en regelingen

Kortingen via de gemeente

Jeugdformaat heeft met verschillende gemeenten afspraken gemaakt zodat onze pleegkinderen en gezinshuiskinderen gebruik kunnen maken van kortingen via een kortingspas.

Pleegkinderen van Jeugdformaat komen in aanmerking voor een kortingspas bij de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en Rijswijk.

Wil je een kortingspas voor jouw pleegkind aanvragen? Maak dan gebruik van ons aanvraagformulier. Ons servicecentrum ontvangt dit formulier en stuurt het door naar de gemeente. Zodra de gemeente het toestemmingsformulier heeft ontvangen sturen zij je z.s.m. een formulier op om de aanvraag te voltooien.

LET OP: Aanvragen kan alleen bij een voltijdplaatsing.


Vul het formulier in

Verlenging van een kortingspas
De kortingspas wordt jaarlijks door de gemeente automatisch verlengd, behalve in de gemeente Delft. Heb je hier een vraag over? Neem contact op met ons Servicecentrum.

Pleegouder verbouwingfonds

Stichting Kinderpostzegels Nederland ondersteunt op verschillende manieren Pleegzorg. Voor individuele pleeggezinnen bieden zijn de mogelijkheid om een vergoeding aan te vragen voor de kosten van kleine verbouwingen. Deze mogelijkheid bestaat voor gezinnen waarin ten minste twee pleegkinderen worden opgevangen door pleegouders. Kijk op de website van Kinderpostzegels wat de voorwaarden zijn om voor een bijdrage in aanmerking te komen.

Als je inkomen lager is dan 120% van het bijstandsniveau kun je mogelijk een tegemoetkoming in de kosten krijgen van Stichting Leergeld. Als je hiervoor niet in aanmerking komt, kun je met je pleegzorgbegeleider andere opties bespreken. Deze kan bijvoorbeeld een fonds laten aanschrijven. 

Stichting Leergeld

Leergeld Nederland heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar kunnen een beroep doen op een lokale stichting Leergeld indien zij voor hun kind(eren) bepaalde schoolse of buitenschoolse activiteiten niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Kosten voor bijvoorbeeld ouderbijdrage, schoolreisje, schoolkamp en vervoer naar school kunnen worden vergoed. Meer informatie

Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.