Op vakantie met een pleegkind

Welke documenten heb ik nodig om met mijn pleegkind op vakantie naar het buitenland te gaan?

Per land verschillen de regels. In sommige landen kan de douane lastig zijn. Het is daarom verstandig, vooral buiten Europa, het volgende mee te nemen: 

 • Geldig paspoort.
  In alle gevallen en bij elke leeftijd is een geldig identiteitsbewijs noodzakelijk als je een vakantie in het buitenland doorbrengt, ongeacht de nationaliteit van jou of je pleegkind.
 • Verklaring van ouder met gezag of voogd met toestemming tot vakantie.
  Neem, als dit mogelijk is, een kopie van het paspoort van de ouders (of de wettelijke vertegenwoordiger)van uw pleegkind mee, met daarbij een schrijven waarin deze u toestemming geven om met het kind op vakantie te gaan. Hiervoor kunt u dit formulier van het Ministerie van Veiligheid en Justitie gebruiken. Dit voorkomt in veel gevallen misverstanden op vlieghavens en bij de douane.
 • Kopie van het pleegcontract. 
 • Brief met bevestiging van Jeugdformaat dat het kind in jouw gezin woont.
  Deze brief is beschikbaar in het Engels, Duits, Frans en Nederlands. Je kunt deze brief aanvragen via je pleegzorgbegeleider.
 • Medicatie
  Indien uw pleegkind medicijnen gebruikt is het verstandig extra medicijnen en/of een extra recept mee te nemen als u op reis gaat. Denk hierbij ook aan een medicatiepaspoort. Een begeleidende brief van de huisarts kan onduidelijkheden voorkomen. Voor bepaalde medicijnen (b.v. voor ADHD of opiaten) is een speciale toestemming nodig van de huisarts en het CAK. Douanes in het buitenland kunnen daar streng naar kijken.

Neem bij twijfel vooraf contact op met het consulaat van het vakantieland.

Wie beslist of een pleegkind mee mag op vakantie?

Vrijwillige plaatsing 

Een vrijwillig geplaatste pleegkind mag alleen met toestemming van de ouder met gezag mee op vakantie. Zowel in binnen- als in buitenland. 

OTS plaatsing

Ook bij een OTS plaatsing is toestemming van de gezag dragende ouder nodig, maar bij weigering kan de gezinsvoogd aan de kinderrechter verzoeken om vervangende toestemming. Houd hierbij rekening met lange procedures en vraag ruim voor de vakantie deze toestemming aan. 

Voogdijplaatsing 

Bij een voogdijplaatsing beslist de voogd of een pleegkind mee kan op vakantie. In alle gevallen en bij elke leeftijd is een geldig identiteitsbewijs noodzakelijk als u uw vakantie in het buitenland doorbrengt, ongeacht de nationaliteit van jou of je pleegkind.