Op vakantie met een pleegkind

Welke documenten heb ik nodig om met mijn pleegkind op vakantie naar het buitenland te gaan?

Per land verschillen de regels. In sommige landen kan de douane lastig zijn. Het is daarom verstandig, vooral buiten Europa, het volgende mee te nemen: 

 • Geldig paspoort.
  In alle gevallen en bij elke leeftijd is een geldig identiteitsbewijs noodzakelijk als je een vakantie in het buitenland doorbrengt, ongeacht de nationaliteit van jou of je pleegkind.
 • Verklaring van ouder met gezag of voogd met toestemming tot vakantie.
  Neem, als dit mogelijk is, een kopie van het paspoort van de ouders (of de wettelijke vertegenwoordiger)van uw pleegkind mee, met daarbij een schrijven waarin deze u toestemming geven om met het kind op vakantie te gaan. Hiervoor kunt u dit formulier van het Ministerie van Veiligheid en Justitie gebruiken. Dit voorkomt in veel gevallen misverstanden op vlieghavens en bij de douane.
 • Kopie van het pleegcontract. 
 • Brief met bevestiging van Jeugdformaat dat het kind in jouw gezin woont.
  Deze brief is beschikbaar in het Engels, Duits, Frans en Nederlands. Je kunt deze brief aanvragen via je pleegzorgbegeleider.
 • Medicatie
  Indien uw pleegkind medicijnen gebruikt is het verstandig extra medicijnen en/of een extra recept mee te nemen als u op reis gaat. Denk hierbij ook aan een medicatiepaspoort. Een begeleidende brief van de huisarts kan onduidelijkheden voorkomen. Voor bepaalde medicijnen (b.v. voor ADHD of opiaten) is een speciale toestemming nodig van de huisarts en het CAK. Douanes in het buitenland kunnen daar streng naar kijken.

Neem bij twijfel vooraf contact op met het consulaat van het vakantieland.

Wie beslist of een pleegkind mee mag op vakantie?

Vrijwillige plaatsing 

Een vrijwillig geplaatste pleegkind mag alleen met toestemming van de ouder met gezag mee op vakantie. Zowel in binnen- als in buitenland. 

OTS plaatsing

Ook bij een OTS plaatsing is toestemming van de gezag dragende ouder nodig, maar bij weigering kan de gezinsvoogd aan de kinderrechter verzoeken om vervangende toestemming. Houd hierbij rekening met lange procedures en vraag ruim voor de vakantie deze toestemming aan. 

Voogdijplaatsing 

Bij een voogdijplaatsing beslist de voogd of een pleegkind mee kan op vakantie. In alle gevallen en bij elke leeftijd is een geldig identiteitsbewijs noodzakelijk als u uw vakantie in het buitenland doorbrengt, ongeacht de nationaliteit van jou of je pleegkind.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.